Przed wyborem zawodu

Wstęp

Czasami młodzi ludzie traktują doradcę zawodowego jak wróżkę i oczekują, że przepowie im, co robić dalej w życiu. A doradca może tylko im pomóc w poszukiwaniach jak najlepszej drogi życiowej.

Lidia Golba jest psychologiem, pracuje jako doradca zawodowy w Zespole Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie.

W naszym szkolnictwie mamy do czynienia z dwoma rodzajami doradztwa zawodowego: nieprofesjonalnym (prowadzonym przez nauczyciela, psychologa, pedagoga, a także rodziców) oraz profesjonalnym, w którym specjalista krok po kroku przybliża młodego człowieka do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego i zawodowego na miarę jego możliwości i potrzeb. Istotne znaczenie ma tzw. wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ), który wskazuje cele ogólne, cele szczegółowe, działania, sposoby postępowania oraz osoby odpowiedzialne za realizację tych zadań. Doradca zawodowy prowadzi indywidualne spotkania doradcze oraz zajęcia grupowe. Nawiązuje też współpracę ze specjalistycznymi poradniami zawodowymi, urzędami pracy, Ochotniczymi Hufcami Pracy, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, które mogą mu pomóc.

POLECAMY

Doradca zawodowy prowadzi spotkania w szkole, ale stwarza uczniom również możliwości dotknięcia realnego świata pracy poprzez kontakt z pracodawcami, wizyty na targach pracy, uczestniczenie w warsztatach oraz szkoleniach doskonalących i pomagających zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Warto także, aby korzystał z wszelkich form, które umożliwiają dotarcie do jak największej grupy uczniów, łącznie z poradnictwem zawodowym przez internet lub telefon.

Doradzanie od pierwszej klasy
Oddziaływania doradcze powinny zacząć się już na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kiedy dzieci zaczynają marzyć o tym, kim będą. Kto z nas w wieku pięciu lat nie chciał zostać księżniczką albo księciem, gwiazdą piosenki, aktorem, strażakiem czy policjantem? Oczywiście do urzeczywistnienia tych planów droga jest bardzo daleka, a większość i tak zostanie za kilka lat zupełnie zapomniana. Jednak takie marzenia świadczą, że dziecko zaczyna dokonywać już pewnej samooceny własnych zdolności. Gdy otrzymuje pochwały za ładny śpiew, elegancką prezencję czy odwagę przy pobieraniu krwi, poznaje swoją wartość, na której zbuduje dalsze plany.
Na tym etapie rozwoju dzieci – dzięki swoim nauczycielkom – poznają różne zawody oraz ludzi, którzy je wykonują. Poszerzają krąg swojej wiedzy i zainteresowań dzięki zawodowym grom, książeczkom czy zabawom. Interesującym sposobem na wprowadzanie dzieci w świat zawodów są spotkania z rodzicami wykonującymi konkretny zawód; sprawdzają się one również w wyższych grupach wiekowych jako pierwszy praktyczny kontakt z zawodami.
W kolejnych klasach szkoły podstawowej ucznio...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI