POZNAŁABYM CHŁOPCA

Wstęp

Kobiety mające silną wolę nie boją się korzystać z usług biur matrymonialnych – przekonuje RENATA BROCZKOWSKA.

Co trzeba zrobić, żeby mieć szczęśliwe życie? Każdy odpowie inaczej, kierując się własnym, odrębnym systemem wartości. Jeżeli jednak takie pytanie postawi się młodym kobietom, 90 proc. z nich będzie wiązać ową szczęśliwość z doborem właściwego partnera życiowego.
Niektóre kobiety dość szybko znajdują mężczyznę, o jakim marzyły, inne muszą dłużej czekać i szukać. Ważną rolę odgrywają tu czynniki od urodzenia kształtujące każdego człowieka (rodzice, rodzina, grupy rówieśnicze itp.). Ale równie ważny – jeśli nie najważniejszy – jest aspekt kontroli wolicjonalnej, potocznie rozumianej jako silna wola.

We współczesnej psychologii, zgodnie z koncepcją Juliusa Kuhla, przez kontrolę wolicjonalną rozumie się procesy, które zachodzą między zamiarem i jego realizacją. To, jak one przebiegają, zależy od indywidualnej tendencji każdego z nas do orientacji na działanie lub do orientacji na stan. Orientacja na działanie (w sytuacjach decyzyjnych, podczas wykonywania czynności i po niepowodzeniu) ułatwia realizację powziętego zamiaru, a orientacja na stan utrudnia jego spełnienie.

Aby sprawdzić, jaki wpływ mogą mieć właściwości wolicjonalne na skuteczność w poszukiwaniu właściwego partnerażyciowego, przeprowadziłam badania wśród młodych kobiet poszukujących takiego mężczyzny. Wszystkie miały podobne wykształcenie i podobną sytuację materialną. Badane kobiety podzieliłam na dwie grupy. Pierwszą stanowiły klientki jednego z warszawskich biur m...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI