Pokolenie „dys”

Praktycznie zdrowie psychiczne

Przybywa dzieci z dysleksją, dysortografią, dysgrafią i dyskalkulią. Eksperci szacują, że problemy z nauką poprawnego pisania czy liczenia ma już co piąty uczeń. Jak rozpoznać pierwsze objawy tych zaburzeń?

„Mój synek od września pójdzie do szkoły. Panie w przedszkolu zasugerowały mi ostatnio, że powinnam iść z synem do specjalisty już teraz, bo Michaś może nie poradzić sobie z nauką czytania, pisania, a zwłaszcza liczenia. Sama nie wiem, co o tym myśleć, ale bardzo się martwię...” – pisze w liście do „Charakterów” pani Renata.

Zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych opisane są w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10), w rozdziale dotyczącym zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Wymienione są tam między innymi zaburzenia czytania, opanowania poprawnej pisowni czy umiejętności arytmetycznych. Eksperci szacują, że tego typu problemy ma obecnie nawet jedna piąta dzieci i młodzieży.

Jak rozpoznać, że dziecko boryka się z zaburzeniami rozwoju umiejętności szkolnych – dysleksją, dysgrafią, dysortografią bądź dyskalkulią? Jak odróżnić zaburzenie wymagające specjalnego podejścia opiekunów i nauczycieli od zwykłego lenistwa i niechęci do nauki?
Możemy podejrzewać u dziecka trudności w opanowaniu umiejętności szkolnych, jeśli jego postępy w nauce są mniejsze niż spodziewane u dziecka w danym wieku, na danym poziomie edukacji i przy prawidłowych zdolnościach poznawczych (IQ ucznia musi mieścić się w granicach normy). Eksperci przyczyn zaburzeń dopatrują się w środowisku i indywidualnych cechach dziecka przejawiającego trudności w nauce. Niektórzy naukowcy jako przyczynę zaburzeń wymieniają także nadmierne wymagania, przekraczające możliwości danego ucznia. Dysleksję, dysgrafię, dysortografię czy dyskalkulię należy podejrzewać, jeśli zaburzenia w obszarze rozwoju umiejętności czytania, pisania czy liczenia dotykają dziecko mające pełny dostęp do edukacji, po wykluczeniu chorobowych przyczyn zaburzeń, m.in. problemów okulistycznych, laryngologicznych czy upośledzenia umysłowego.
Ze względu na rozwój emocjonalny bardzo ważne jest szybkie rozpoznanie i wczesna interwencja. Bez profesjonalnej pomocy uczniowie z zaburzeniami rozwoju umiejętności szkolnych narażeni są na ciągły stres i w konsekwencji obniżenie poczucia własnej wartości i utratę motywacji do dalszej nauki.

Jakie zaburzenia?
Dysleksja to specyficzne zaburzenia czytania. Charakteryzuje się znacznym upośledzeniem umiejętności czytania i może dotyczyć zdolności rozumienia czytanego tekstu, rozpoznawania słów, umiejętności czytania na głos czy wykonywania zadań wymagających czytania. Przed badaniem w kierunku dysleksji należy upewnić się, czy IQ dziecka jest w granicach normy, czy dziecko nie ma problemów ze wzrokiem i czy proces nauczania jest adekwatny do wieku. W początkowym okresie nauki mogą pojawić się trudności z recytowaniem alfabetu i nazywaniem liter. Na dalszych etapach edukacji, podczas czytania dziecko może opuszczać, zniekształcać lub zastępować wyrazy. Czyta w wolnym tempie, robi pauzy i gubi miejsca w tekście. Ma problemy z przywoływaniem przeczytanych informacji i nie potrafi wyciągać wniosków z przeczytanego mat...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI