Pokochać marzenia

Wstęp

Marzenia pomagają w podejmowaniu decyzji, przyglądaniu się swoim potrzebom i ocenie własnych możliwości. Wspierają proces uczenia się, stymulują twórcze myślenie i pomagają zniwelować negatywne emocje. Autorka przekonuje, że warto zachęcać uczniów do marzeń. Prezentuje ćwiczenia, które nauczyciel może w tym celu przeprowadzić w klasie szkolnej.

Każdy człowiek potrzebuje marzeń, by czuć się wolnym. Marzenia i pragnienia są naturalnym czynnikiem rozwoju i postępu. W wyobraźni możemy bez żadnych ograniczeń tworzyć wizje przyszłości, wymyślić, co tylko chcemy. Dzięki ludzkim marzeniom nie żyjemy w jaskini, jeździmy samochodem, latamy samolotem, korzystamy z Internetu. Każdy ma prawo do marzeń bez względu na to, czy jest generałem, malarzem, czy sprzedawcą. Wyobraźnia łączy bowiem to, co znane, z niepoznanym, pozwala wykraczać poza granice, tworzyć. Marzą ludzie starzy i młodzi, dzieci i dorośli. Z wiekiem zmienia się treść marzeń i forma ich wyrażania – małe dzieci uzewnętrzniają je głównie podczas zabaw, starsze głośno opowiadają o swoich marzeniach, nastolatki oddają się wewnętrznej refleksji i snują plany.
Marzenia sprawiają nam przyjemność, motywują do podejmowania różnorodnych działań. Dzieci rozwijają dzięki nim wyobraźnię i ćwiczą pamięć. Młodzież wypróbowuje role społeczne, które spodziewa się podjąć w przyszłości, rozważa alternatywne sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach. Marzenia dorosłych mogą być źródłem pomysłów na rozwiązywanie codziennych kłopotów. Ludzie starsi dzięki marzeniom o przeszłości odrywają się od myśli o przyszłości jako zbliżającym się końcu.

Czym jest marzenie

„Marzenie na jawie jest stanem oderwania od rzeczywistości pośrednim między jawą a marzeniem sennym. Osoba oderwana od świata zewnętrznego daje się ponieść serii obrazów i myśli, podlegających bardziej wpływowi emocji niż logice. Marzenie na jawie jako normalne zjawisko pojawia się w okresie dojrzewania i jest związane wówczas z antycypowaniem przyszłej rzeczywistości. (...) Do pogrążenia się w marzeniach skłaniają także pewne czynniki zewnętrzne: monotonia wykonywanej pracy, powtarzające się bodźce (np. rytmiczny odgłos maszyny) czy brak stymulacji płynącej z najbliższego otoczenia. Marzenie stanowi często sposób obrony ja przed nudą i frustracjami codziennej egzystencji” (Sillamy 1995, s. 220).

Do czego nam marzenia


Marzenia są przejawem spontanicznej aktywności ludzkiego umysłu. Pozwalają przypominać sobie zapomniane doświadczenia z przeszłości lub wyobrażać sobie te z przyszłości. Wspierają procesy planowania. Dzięki nim możemy przewidywać i tym samym kształtować pożądane reakcje, poprawiając skuteczność funkcjonowania. Umożliwiając wcześniejszą ocenę konsekwencji alternatywnych przebiegów wydarzeń, marzenia towarzyszą podejmowaniu decyzji. Ponadto odgrywanie w marzeniach scen z przyszłości zwiększa poznawczą dostępność innych możliwych reakcji oraz podnosi umiejętność ich wykorzystywania.

Marzenia wspierają proces uczenia się. Odniesiony sukces lub poniesiona porażka są swoistymi wskaźnikami skuteczności alternatywnych działań. W ten sposób marzenia pozwalają na opracowywanie strategii, które można wykorzystać w podobnych okolicznościach. Dodatkowo marzenia pozwalają na nieustanną reinterpretację przeszłych doświadczeń dzięki nowo napływającym informacjom.

Nie do przecenienia jest rola marzeń w procesie twórczego rozumowania. Rozmyślając nad jedną kwestią, częstokroć trafia się na zaskakujące rozwiązanie zupełnie innego problemu. Marzenie lokuje się też w kontekście...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI