Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wstęp

4 listopada 2015

Otwarci na życie

0 534

Ludzie otwarci są bardziej inteligentni, twórczy i ciekawi życia. Nie boją się zmian, lubią sztukę i filozofię, w dyskusjach szanują oponentów. Ale są też bardziej narażeni na depresję.

Uczestnicy różnych dyskusji nad kontrowersyjnymi tematami, na przykład legalizacją związków homoseksualnych, eutanazją czy aborcją, wyraźnie dzielą się na dwie grupy. Pierwsza to ci, którzy nie są w stanie zrozumieć punktu widzenia odmiennego od własnego, a tym bardziej uznać, że w ogóle ktoś może mieć inne zdanie niż oni. Swoje poglądy wygłaszają z pozycji wiedzących lepiej, a uzasadniają je, odwołując się do opinii autorytetów. Druga grupa to ludzie, którzy chętnie wymieniają opinie i są otwarci na inne punkty widzenia. Cenią różnorodność poglądów i chcą poznać argumenty przeciwników. Te dwa typy dyskutantów zajmują przeciwne bieguny na wymiarze osobowości zwanym otwartością na doświadczenie.

W skład otwartości na doświadczenie wchodzi sześć czynników: wyobraźnia, estetyka, uczucia, działania, idee i wartości. Taki zestaw oznacza, że ludzie otwarci na doświadczenie chętnie poszukują nowych doznań życiowych, w każdym starają się dostrzec jakąś dobrą stronę i są tolerancyjni wobec nowości. Ciekawią ich zjawiska świata zewnętrznego i wewnętrznego. Lubią fantazjować, mają żywą i twórczą wyobraźnię oraz dużą wrażliwość estetyczną. Interesują się sztuką, są otwarci na stany emocjonalne innych osób. Wielu z nich przejawia zainteresowania filozoficzne oraz skłonność do analizowania wartości społecznych, politycznych i religijnych. Tak więc bycie otwartym na doświadczenie nie oznacza – wbrew potocznemu rozumieniu – łatwości zwierzania się innym ludziom.
Osoby otwarte są bardziej twórcze. Otwartość jest szczególnie ważna w początkowej fazie procesu twórczego. Dzięki niej człowiek może wykorzystywać źródła informacji z przeróżnych dziedzin, nawet pozornie nieprzydatnych w danym momencie. To pomaga znajdować nowatorskie, twórcze rozwiązania. Pewnie dlatego ludzie otwarci częściej wybierają zawody wymagające kreatywności, pracy badawczej i intelektualnej. Badania dowodzą też, że efektywniej przyuczają się do nowej pracy.

Otwartość na doświadczenie jest jedynym czynnikiem osobowości istotnie związanym z inteligencją. Osoby otwarte są bowiem bardziej inteligentne. Nie wiadomo jednak, czy wyższy poziom inteligencji powoduje zwiększenie otwartości, czy też duża otwartość podwyższa poziom inteligencji. Możliwe także, że znaczenie ma jakaś trzecia zmienna (np. doświadczenie życiowe), która wpływa na podniesienie zarówno poziomu otwartości na doświadczenie, jak i inteligencji.
Wydaje się, że duża otwartość powinna sprzyjać wzrostowi przynajmniej poziomu inteligencji skrystalizowanej, czyli zdolności do dysponowania posiadanymi umiejętnościami i wiedzą, ważnymi w danym kontekście kulturowym. Łatwiej bowiem powinny je zdobywać osoby otwarte. Warto dodać, że istnieje także inteligencja płynna, czyli zdolność do dostrzegania złożonych relacji między symbolami i dokonywania manipulacji na tych symbolach, niezależnie od ich znaczenia i od doświadczenia osobistego.

Ludzi o dużej otwartości cechuje bogactwo przeżyć i doświadczeń, co szczególnie widać w sferze seksu. Wiedzą oni o seksie więcej niż osoby mało otwarte, mają bardziej liberalne postawy wobec niego, silniejszy popęd płciowy i większe doświadczenie seksualne. Częściej też oddają się fantazjom seksualnym.
W życiu rodzinnym osoby otwarte uważają, że mąż i żona mają te same prawa i obowiązki, są tolerancyjne wobec dzieci i nie przywiązują nadmiernej wagi do rozgraniczania ról płciowych. Z kolei osoby zamknię...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy