Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wstęp

4 listopada 2015

Optymiści są zdrowsi

0 209

Martin Seligman z uniwersytetu w Pensylwanii wykazał, że optymizm sprzyja poczuciu kontroli sytuacji, pesymizm - poczuciu bezradności. Obydwa te odczucia mają głębokie zabarwienie emocjonalne, a poprzez mechanizmy psychosomatyczne - wpływ na stan zdrowia.

Peterson i Seligman stwierdzili na podst. badań, iż studenci pesymiści dwa razy częściej zapadali na infekcję i dwa razy częściej odwiedzali lekarza, niż optymiści.
C. Peterson, M. Seligman i G. Vaillant zbadali absolwentów Harvardu, mężczyzn w wieku 25. lat, po powrocie z II wojny. Osoby badane, które w wieku 25 lat były pesymistami, po 45. roku życia charakteryzowały się gorszym stanem zdrowia niż optymiści. Okazuje się, że badając człowieka w okresie młodości można z pewnym znaczącym prawdopodobieństwem określić stan jego zdrowia na wiele lat w przód.

Bardzo interesujące i skłaniające do refleksji są wyniki badania zależności pomiędzy stylem wyjaśniania (tj. optymizmem i pesymizmem), a aktywnością układu immunologicznego (odpornościowego). Do systemu tego należą komórki T (nazwa od thymus – grasica, gdzie dojrzewają), które mają zdolność rozpoznawania specyficznego najeźdźcy (obcej komórki) i niszczenia jej samodzielnie, albo z pomocą innych elementów układu. L.

Kamen wraz ze współpracownikami aktywizowali komórki T u osób starszych poprzez podanie czynnika obcego (antygenu). Okazało się, że w przypadku optymistów reakcja obronna – rozmnażanie się komórek T -jest żywsza, niż w przypadku pesymistów. A za-tem istnieje powiązanie pomiędzy poziomem psychicznym i somatycznym: pesymizm sprzyja w określonej sytuacji poczuciu bezradności, nawet beznadziejności. Wobec nieszczęścia głęboki smutek, melancholia (w znaczeniu – depresja) jest uczuciem naturalnym. Jednak pozostanie w takim nastroju na dłuższy czas okazuje się nie obojętne dla zdrowia. Rozpacz trzeba wypłakać, wykrzyczeć, wypowiedzieć i odnaleźć nadzieję. Pesymista nie ufa nadziei.

Przewlekłe tolerowanie stresu, podobn...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy