Męskie bóle porodowe

Wstęp

Zdarza się, że mężczyzna w czasie ciąży partnerki przybiera na wadze, ma mdłości i "zachcianki". Wszystkie symptomy zanikają po narodzeniu się dziecka.

Co ma robić mężczyzna w czasie dziewięciu miesięcy ciąży swej partnerki? Może wspólnie z nią uczęszczać na wizyty u lekarza, zdrowo się odżywiać, zerwać z nałogami, a w czasie porodu oddychać razem z partnerką i przeć, a potem przeciąć pępowinę. Nawiązuje to do obrzędu couvade (od francuskiego słowa „couver” – wysiadywać, wylęgać). Termin po raz pierwszy został użyty przez antropologa Tylora w 1865 roku. Opisuje zwyczaj wielu prymitywnych ludów polegający na współodczuwaniu i naśladowaniu przez ojca cierpień jego żony związanych z porodem. Ojcowie zaprzestają wtedy codziennych aktywności, unikają pracy fizycznej, zachowują wstrzemięźliwość seksualną, naśladują zachowania kobiety podczas imitowanego porodu. Podczas rytuału kuwady mężczyzna jest traktowany tak, jakby to on miał urodzić dziecko. Praktyka kuwady manifestowała się tak podobnie w różnych kulturach oddzielonych od siebie morzami i kontynentami, że Margaret Mead i George Gorer uznali, iż zostało odkryte coś uniwersalnego. W Papui i Nowej Gwinei mężczyzna na czas ciąży wycofywał się ze swojego plemienia. Szył ubranie na okres oczekiwania na dziecko. Nie przechwalał się swoją sprawnością seksualną, bo nie chciał sprowadzić na rodzinę gniewu złych duchów. Rozmawiał z rodziną żony, a wystrzegał się swojej matki. Unikał kontaktów z mężczyznami. Budował chatkę niedaleko od chaty kobiety. Przez 5 miesięcy polował i gromadził pożywienie, potem przestawał wychodzić do lasu. Kiedy zbliżał się poród, kładł się do łóżka. Głośno krzyczał i lamentował. Po urodzeniu dziecka, gdy tylko kobieta była w stanie chodzić, przynosiła mu noworodka. On przystawiał go do piersi, naśladując karmienie dziecka.

Prawdziwy powód tego rytuału jest wciąż zagadką dla antropologów. Różne są też wierzenia i przekonania plemion. Niektórzy sądzą, że rytualne działania mężczyzny chronią matkę i dziecko przed złymi duchami, głośniej krzyczący mężczyz-na przyciąga duchy do siebie. Być może jest to forma radzenia sobie z lękiem przez mężczyznę. Według innego wytłumaczenia, symulowanie porodu podkreś-la fakt ojcostwa i jego status. Jeszcze inni twierdzą, że służy to umocnieniu więzi między ojcem a dzieckiem, ojciec ma silniejszą nadprzyrodzoną więź z dzieckiem niż matka.
Zdaniem Iana Suttie, obrzęd kuwady wyrażał zazdrość mężczyzn o właściwą kobiecie zdolność rodzenia dzieci. Zazdrość ojca o więź, jaka od poczęcia powstaje między matką a dzieckiem, nazywana bywa zazdrością Zeusa. Mitologiczny Zeus połknął ciężarną żonę, aby móc doświadczać tego, co ona. Sheila Kitzinger uznaje kuwadę za wyraz nieświadomego pragnienia współuczestniczenia przez mężczyznę w dziele wydawania dziecka na świat.
Do czasów współczesnych w kulturze zachodniej zachowało się niewiele obrzędów kuwady. Przeniesienie porodu z domu na sal...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI