Więzi społeczne pomagają wygrać z chorobą?

Zdrowie i choroby

Naukowcy są zdania, że zmagając się z ciężką chorobą siły doda nam łączność z innymi ludźmi. Czy to oznacza, że otaczanie się bliskimi może działać jak lekarstwo?

Amerykańska organizacja zajmująca się zdrowiem - „ Kaiser Permanente” opublikowała niedawno wyniki swoich najnowszych badań dotyczących osób chorych na raka. Intencją naukowców było sprawdzenie, jaki wpływ ma wsparcie i obecność bliskich osób - i nie tylko - na proces leczenia ludzi zmagających się z ciężką chorobą nowotworową. Obserwacje w głównej mierze dotyczyły kobiet walczących z rakiem piersi. National Cancer Institute (fundator badania) przebadało łącznie 9267 kobiet. Zebrane dane przeanalizowane zostały w ramach badań prowadzonych m.in. w Kalifornie, Teksasie, Chinach.

POLECAMY

Badanie jasno wykazało, że wśród pań, które w chorobie prowadziły życie towarzyskie, spędzały dużo czasu z innymi ludźmi, wskaźnik ryzyka śmierci był znacząco niższy niż u kobiet, które raczej izolowały się od społeczeństwa. Podobne wyniki naukowcy uzyskali badając zależność pomiędzy obecnością innych ludzi w życiu pacjentek, a nawrotami choroby. Pod uwagę brano czynniki takie jak: wsparcie współmałżonka i innych członków rodziny, uczestnictwo w jakiejś wspólnocie, czy organizacji, przyjaźń.

„Nasze badanie udowodniło, że kontakt z ludźmi oraz utrzymywanie więzi społecznych w chorobie ma korzystny wpływ na proces leczenia. Okazało się, że u kobiet, które nie izolowały się od społeczeństwa, wskaźnik nawrotów choroby oraz ryzyka śmierci był niższy niż u pań, które ten trudny czas przeżywały samotnie” - mówi C. Kroenke, autor badania.

W ciągu dwóch lat obserwacji kobiety brały udział w sondażach dotyczących związków osobistych, życia w społeczeństwie, kontaktów z krewnymi, a także wyznawanej religii, czy przyjaźni. W konsekwencji wszystkie pacjentki podzielono na trzy grupy: społecznie odizolowane (nie utrzymujące więzi z innymi ludźmi), umiarkowanie zintegrowane oraz społecznie zintegrowanie.

Porównując ze sobą wszystkie te grupy naukowcy doszli do wniosku, że kobiety, które izolowały się społecznie były o 43% bardziej podatne na nawrót choroby, r...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI