Czy warto mieć OC w życiu prywatnym?

Styl życia

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to nic innego, jak ochrona finansowa w razie, gdy ubezpieczony wyrządzi szkodę osobom trzecim. Może być rozszerzeniem różnych polis np. ubezpieczenia turystycznego, nieruchomości. Czy warto je mieć? Odpowiadamy.

Co obejmuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Tak jak w przypadku każdego rodzaju ubezpieczenia, zakres OC w życiu prywatnym jest zależny od danego towarzystwa. Oferty na rynku mogą się różnić, dlatego przed zakupem trzeba zawsze zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), czyli dokumentem, z którego dowiemy się wszystkiego o polisie. Można wyróżnić kilka elementów, które z reguły takie ubezpieczenia obejmują. Opiszemy je teraz.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje uszkodzenie mienia osobom trzecim. Jeśli ubezpieczony będzie odpowiedzialny za zalanie sąsiada, nie będzie musiał pokrywać szkód z własnej kieszeni. Poszkodowany otrzyma odszkodowanie z polisy.

Polisa jest przydatna także wtedy, gdy przez przypadek doprowadzimy do wypadku, w którym ktoś ucierpi. Na przykład, podczas jazdy rowerem potrącimy pieszego, który przewróci się i złamie rękę. Oczywiście polisa zadziała także w sytuacji, gdy oprócz uszkodzenia zdrowia, poszkodowanemu zniszczymy jego własność np. telefon. 

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym może objąć także szkody wyrządzone przez dzieci ubezpieczonego. Z reguły górna granica wieku, do którego towarzystwa ubezpieczeniowe odpowiadają za szkody, to 13 lat. Dzieci bawiąc się, mogą zniszczyć sprzęt sąsiada, np. jeżdżąc rowerem zarysować samochód sąsiada. 

Nie tylko szkody wyrządzone przez ubezpieczonego czy jego dzieci mogą być pokryte przez ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Jako właściciel psa, kota czy innego zwierzęcia domowego jesteś odpowiedzialny za zniszczenia, których dokonają. I także wtedy polisa OC pokryje koszty zadośćuczynienia osobom trzecim. Jeśli Twój pies pogryzie kogoś na spacerze lub Twój kot zarysuje karoserię samochodu sąsiada, z pomocą przyjdzie ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. 

Ważne!

Trzeba wiedzieć, że ubezpieczyciel, w razie różnych wypadków objętych polisą, wypłaci odszkodowanie, ale tylko do wysokości sumy ubezpieczenia, którą ustala się w momencie podpisania umowy.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Oferta każdego towarzystwa przewiduje szereg tzw. wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, w których polisa nie zadziała. Różnią się one w zależności od towarzystwa, jednak można wymienić kilka takich, które się powtarzają.

Zazwyczaj polisa nie będzie pokrywać na przykład szkód, które wyrządzone zostały przez ubezpieczonego celowo czy wskutek rażącego niedbalstwa. W przypadku ubezpieczenia, będącego rozszerzeniem polisy mieszkaniowej, nie będzie ono obejmować szkód w mieniu ubezpieczonego oraz innych lokatorów. Podczas podróży natomiast, towarzystwa nie odpowiadają za sytuacje wyrządzone pod wpływem alkoholu (chyba że wykupimy specjalną klauzulę alkoholową). Czasem trzeba będzie również wykupić rozszerzenie polisy o wyczynowe uprawianie sportów. To tylko niektóre wyłączenia odpowiedzialności stosowane przez towarzystwa. Kupując daną polisę, warto przeczytać OWU, w którym opisane są zdarzenia, nieobjęte ubezpieczeniem.

Komu przyda się ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym?

Taka polisa przyda się tak naprawdę każdemu, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy dojdzie do wypadku. Jedna OC w życiu prywatnym jest szczególnie ważne w kilku sytuacjach. 

Na przykład, kiedy jesteśmy właścicielami mieszkania, odpowiadamy za sytuacje, gdy np. zalejemy sąsiadów, mieszkających pod nami. Gdyby nie ubezpieczenie, musielibyśmy płacić duże odszkodowanie, które pokryje koszty naprawy sufitu lub, co gorsza, uszkodzonych sprzętów. 

Również, gdy mamy dom polisa będzie przydatna. Jako przykład, kiedy zadziała, można podać sytuację, gdy ktoś potknie się na nieodśnieżonym chodniku na naszej posesji i złamie nogę. W ramach OC w życiu prywatnym ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. 

Nie jesteś właścicielem mieszkania czy domu, ale wynajmujesz lokal? Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym przyda się, gdy nieruchomość wynajmujemy od osoby prywatnej. Zarządca nieruchomości bowiem posiadać musi własne OC. Jeśli najemca wyrządzi szkodę w mieszkaniu, np. w znaczny sposób zniszczy znajdujące się w nim meble, to towarzystwo pokryje koszty związane z zakupem nowych.

Jeśli dodatkowo masz w domu zwierzaka, to również polecamy, by kupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Jak już pisaliśmy wyżej, ta polisa pokryje szkody przez nie wyrządzone. Ubezpieczenie jest także przydatne, gdy masz małe, ruchliwe dzieci.

Opisane wyżej sytuacje pokryć może ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które jest rozszerzeniem polisy mieszkaniowej. Jednak ubezpieczenie chroniące finansowo w razie skutków wyrządzenia szkód osobom trzecim może być też składową ubezpieczenia turystycznego. Jest ono szczególnie ważne, gdy planujemy podczas wyjazdu spędzać aktywnie czas np. na nartach czy na rowerze. Polisa zadziała, gdy kogoś potrącimy i uszkodzimy jego drogi sprzęt lub spowodujemy utratę zdrowia. Warto uzmysłowić sobie, że finansowe skutki wyrządzenia szkód osobom trzecim mogą być wyższe w innych krajach niż w Polsce, dlatego OC w życiu prywatnym powinno być koniecznością w przypadku ubezpieczenia podróżnego podczas wyjazdów zagranicznych. Więcej na temat ubezpieczenia OC w życiu prywatnym w polisie podróżnej przeczytasz tu: https://cuk.pl/ubezpieczenia/turystyczne/oc-w-zyciu-prywatnym 

Podsumowanie

Wiesz już, kiedy szczególnie przyda się OC w życiu prywatnym, jaki jest jego zakres, a także kiedy polisa nie zadziała. Biorąc pod uwagę to, że nigdy nie wiadomo, kiedy możemy być sprawcą wypadku, w którym ucierpi osoba trzecia lub jej mienie, warto taką polisę mieć. Cena ubezpieczenia OC w życiu prywatnym nie jest wygórowana, bo np. w przypadku polisy mieszkaniowej trzeba dopłacić ok. 300 zł rocznie w zależności od zakresu i towarzystwa. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI