Człowiek, który rozumiał dzieci

Wstęp

Wybitny psycholog, wielki uczony, człowiek, którego prace zainspirowały w ostatnim półwieczu więcej badań niż prace jakiegokolwiek innego psychologa. Jean Piaget. W tym roku przypada 25. rocznica jego śmierci (zmarł 16 września 1980 roku w Genewie).

Jean Piaget urodził się 9 sierpnia 1896 roku w Neuchâtel w Szwajcarii. Jak sam wspomina – był dzieckiem wybitnym. Już w 1907 roku opublikował swoją pierwszą pracę naukową. Było to studium wróbla z bielactwem, którego zachowanie jedenastoletni Piaget obserwował podczas spacerów w parku. Jako uczeń szkoły średniej opublikował artykuł o mięczakach, które w tym czasie były jego pasją. Praca okazała się na tyle dobra, że weszła do kanonu lektur studentów biologii. Piaget twierdził, że tak wczesne doświadczenia z naukami biologicznymi uchroniły go od „demona filozofii”.

Piaget był wszechstronnie wykształcony – doktor tak zwanych nauk naturalnych obejmujących fizykę, biologię i chemię oraz profesor filozofii, socjologii i psychologii. Pełnił rozmaite funkcje – był między innymi dyrektorem Instytutu J. J. Rousseau w Genewie, Instytutu Nauk Pedagogicznych i Międzynarodowego Biura Wychowania.

Piaget uważał, że przy rozwiązywaniu problemów naukowych należy korzystać z możliwie wielu perspektyw. Zapewne dlatego w 1995 roku doprowadził do otwarcia w Genewie interdyscyplinarnego Centrum Epistemologii Genetycznej. Skupiało ono naukowców różnych dyscyplin, między innymi psychologów, logików i cybernetyków. Efektem ich działań było powstanie nowej dziedziny nauki – epistemologii genetycznej. Zajmuje się ona badaniem mechanizmów leżących u podstaw rozwoju poznawczego oraz badaniem zmian zachodzących wraz z wiekiem w tym zakresie. Twórcą epistemologii genetycznej okrzyknięto Jeana Piageta.

Z badaniami dzieci ten szwajcarski psycholog zetknął się podczas pobytu w Paryżu, w szkolnym laboratorium Alfreda Bineta – prekursora badania inteligencji za pomocą testów. Piaget, pracując przy standaryzacji testów, interesował się – inaczej niż inni badacze – nie liczbą prawidłowych odpowiedzi, ale błędami popełnianymi przez dzieci. Zaobserwował, że wraz z wiekiem zmienia się zarówno zasób ich wiedzy, jak i sposób patrzenia na świat. Obserwacje te ukształtowały w nim przekonanie, że rozwój inteligencji dzieci można badać eksperymentalnie. Dało ono początek jego badaniom empirycznym i studiom teoretycznym nad rozwojem umysłowym człowieka.

Piaget stworzył najbardziej znaną teorię rozwoju inteligencji – od...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI