Dołącz do czytelników
Brak wyników

Materiały PR

26 kwietnia 2018

Co to jest Motywacja Błyskawiczna

14

Będąc psychologiem i naukowcem na Uniwersytecie Yale, poświęciłem całą moją dotychczasową karierę zawodową na poszukiwanie sposobów nakłonienia ludzi do przejścia z pozycji oporu do zaangażowania.

Będąc psychologiem i naukowcem na Uniwersytecie Yale, poświęciłem całą moją dotychczasową karierę zawodową na poszukiwanie sposobów nakłonienia ludzi do przejścia z pozycji oporu do zaangażowania. Zaczynałem od techniki znanej jako rozmowa motywująca1, której twórcami byli William R. Miller, Ph.D. i Stephen Rollnick, Ph.D., jednak z czasem udoskonaliłem ją2. W ciągu ostatnich dziesięciu lat stworzyłem przełomową sześciu-etapową wersję, która jest tak szybka i skuteczna, że wpływ na drugą osobę jest natychmiastowy.

Motywacja Błyskawiczna to szybka i efektywna technika, która sprawia, że ludzie podejmują działanie zachęceni do odnalezienia w sobie powodów do tego działania. Polega ona na zadaniu sześciu prostych pytań, które inspirują adresata do sięgnięcia w głąb siebie i uświadomienia sobie, dlaczego chce podjąć się jakiegoś zadania: rzucenia palenia, przychodzenia punktualnie do pracy, oddawania kwartalnych sprawozdań na czas, zwrócenia ci pożyczonej gotówki. Metoda Motywacji Błyskawicznej działa niemal w każdej sytuacji. Można ją także stosować wobec samego siebie i zmotywować się do większej skuteczności w działaniu, trzymania się diety, rozpoczęcia ćwiczeń fizycznych, czy czegokolwiek innego. Jest ona skuteczna w przypadku osób, które wiedzą, że chcą zmiany i są już na nią gotowe; osób, które chcą dokonać zmiany, lecz boją się, że nie potrafią; oraz osób, które są pewne, że nie chcą zmiany. Nie jest istotne wobec kogo zastosujemy tę metodę – Motywacja Błyskawiczna po prostu działa.

Ogromną zaletą Motywacji Błyskawicznej jest to, że można się jej nauczyć szybko i niemal natychmiast obserwować jej skuteczność3. Metoda powstała w odpowiedzi na potrzeby lekarzy pogotowia, którzy mając pełne ręce roboty i mało czasu, chcieli skutecznie i szybko wpłynąć na pacjentów pojawiających się na izbie przyjęć z powodu wypadków i chorób wynikających z nadużywania alkoholu. Lekarze ci chcieli zmotywować pacjentów do szukania dalszej pomocy w chorobie alkoholowej, jednak mieli do dyspozycji jedynie krótki okres czasu pobytu pacjenta na izbie przyjęć. Innymi słowy, mieli około siedmiu minut, aby wpłynąć na zamroczonych alkoholem ludzi, którzy niekoniecznie postrzegali siebie jako potrzebujących jakiejkolwiek pomocy.

Siedem minut, oporni pacjenci oraz gorączkowa atmosfera izby przyjęć. Co mogłoby sprawić, aby ktoś chciał się zmienić w takich okolicznościach?

Odpowiedź jest prosta: pobudki wewnętrzne. Ludzie działają zgodnie ze swoimi pobudkami wewnętrznymi, prawie nigdy z innych powodów. Jeśli zmieniają zachowanie dla kogoś, wówczas w większości przypadków, zmiana nie jest trwała. Sekretem Motywacji Błyskawicznej jest to, że pomaga ona ludziom odkryć swoje własne powody podjęcia działania – nawet takiego, na które wydawało się, że nie mają ochoty.

Metoda Motywacji Błyskawicznej pomaga ludziom nie poprzez pokazywanie im, dlaczego powinni dokonać zmiany, lecz przez pytanie ich, dlaczego mogliby chcieć coś zmienić. Oto sześć pytań, które pozwalają wywierać natychmiastowy wpływ:

1.Dlaczego mógłbyś dokonać zmiany? (lub, gdy chcemy wpłynąć na samych siebie: Dlaczego mógłbym dokonać zmiany?)

2.W jakim stopniu jesteś gotowy na zmianę? (oceń na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowitą niegotowość, a 10 – całkowitą gotowość)

3.Dlaczego nie wybrałeś mniejszej liczby? (lub, gdy osoba motywowana wybrała „1”, zadaj pytanie numer 2 odnośnie mniejszego kroku w kierunku zmiany, bądź też spytaj: Co byłoby potrzebne, aby „1” zmieniło się w „2”?)

4.Wyobraź sobie, że nastąpiła zmiana – jakie byłyby jej pozytywne skutki?

5.Dlaczego te skutki są dla ciebie ważne?

6.Jaki jest następny krok, jeśli takowy istnieje?

Moja metoda była tak skuteczna, że lekarze izby przyjęć byli w stanie zmniejszyć spożycie alkoholu u swoich pacjentów o niemal 50 procent – jedynie za pomocą 7-minutowej rozmowy. W rezultacie Motywacja Błyskawiczna jest obecnie częścią standardowej procedury na izbach przyjęć i większości oddziałów urazowych w całym kraju, a lekarze mają obowiązek nauczyć się jej.

Zacząłem stosować metodę Motywacji Błyskawicznej w innych sytuacjach. Wprowadziłem ją w pracy z ludźmi, począwszy od kadry kierowniczej szczebla średniego, poprzez przedstawicieli handlowych i specjalistów od zasobów ludzkich, aż po prezesów i dyrektorów firm. Szkoliłem i konsultowałem kluczowych pracowników na kierowniczych stanowiskach w takich firmach jak Bayer, Bristol-Myers Squibb i General Electric; uczyłem w takich ośrodkach szkoleniowych jak American Management Association (Amerykańskie Stowarzyszenie Menadżerów)czy Addiction Technology Transfer Center (Ośrodek leczenia uzależnień w oparciu o najnowsze odkrycia naukowe oraz przekaz wiedzy i informacji). Współpracowałem z uniwersytetami Ivy League, m.in. Yale, Harvard i Brown oraz agencjami rządowymi: National Institutes of Health (Narodowy Instytut Zdrowia) i U.S. Department of Health and Human Services (Państwowy Departament Zdrowia i Służb Społecznych), a także wybitnymi ośrodkami medycznymi jak Yale-New Haven Hospital, Harvard’s McLean Hospital i New York University Medical Center, czy licznymi oddziałami sądownictwa stanowego i wydziałami sądowego nadzoru kuratorskiego. Szkoliłem kadrę uznanych ośrodków terapii uzależnień narkotykowych i alkoholowych, m.in. Hazelden, Betty Ford i Crossroads w Antigua. Uczyłem pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych (również tych zajmujących się bezdomnymi), psychologów, psychiatrów i wielu innych specjalistów, a także nauczycieli i rodziców.

Po piętnastu latach prowadzenia szkoleń, badań oraz indywidualnej pracy z ludźmi, wiem, że Motywacja Błyskawiczna jest skuteczna w każdym przypadku – od najbardziej zmotywowanego prezesa firmy do najbardziej opornego nastolatka4. Technika ta sprawdza się równie dobrze w świecie biznesu, jak i w relacjach osobistych, rodzinnych, zawodowych i z nieznajomymi. Można też wykorzystać tę metodę, aby pomóc samemu sobie w osiągnięciu jakiegokolwiek celu, począwszy od zwiększenia wydajności w pracy, negocjowania kontraktów czy poprawy wyników sprzedaży, aż po realizację planu odchudzania i ćwiczeń fizycznych, rzucenie palenia (zarówno ja, jak i mój ojciec przestaliśmy palić dzięki Motywacji Błyskawicznej), czy rozwiązywanie problemów w relacjach osobistych.
***
Fragment książki Motywacja. Metoda sześciu kroków (GWP, 2017)

Przypisy