Co nie jest, a co jest w genach

Wstęp

Każdej nauce towarzyszą mity, przesądy, przekonania. Psychologia pod tym względem bije rekordy. Dziś rozprawiamy się z przesądami na temat związków genów i osobowości.

Osobowość człowieka jest zapisana w jego genach.
Takiemu myśleniu sprzyjają doniesienia o współwystępowaniu genów z pewnymi cechami osobowości, np. genu receptora dopaminy ze skłonnością do poszukiwania nowości. Współwystępowanie nie oznacza jednak ścisłego związku danego genu z cechą osobowości. Podany przykład sugeruje tylko, że poznaliśmy jeden spośród wielu genów (nie wiemy ilu), które mają jakiś wpływ na tworzenie się biologicznych podstaw określonej cechy. Dla ostatecznego ukształtowania cechy lub cech osobowości poważne znaczenie mają również liczne czynniki środowiskowe, a także specyficzne relacje pomiędzy genotypem a środowiskiem człowieka.

Poziom inteligencjijest genetycznie uwarunkowany.

To twierdzenie jest tylko częściowo prawdziwe, ponieważ istotną rolę w rozwoju inteligencji odgrywa także środowisko. Czynniki środowiskowe szczególnie sprzyjające temu procesowi nazywamy środowiskiem wspólnym. Zalicza się do nich m.in. wyposażenie mieszkania, tradycje rodzinne, sposób wychowywania dzieci, interakcje pomiędzy członkami rodziny, ale także status społeczno-ekonomiczny rodziny wpływający na jej funkcjonowanie – a więc te czynniki, które są wspólne dla członków da...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI