Bezcenne związki

Ja i mój rozwój Praktycznie

Nauczyciele nie zastąpią rodziców. Jeśli jednak między uczniami i nauczycielami powstaną bezpieczne, oparte na zaufaniu relacje, dzieci zyskają nowe możliwości rozwoju osobowości i intelektu.

O tym, jak ważne są dobre, głębokie relacje dzieci z rodzicami i bliskimi, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Znacząca jest także jakość związków z rówieśnikami i innymi ważnymi osobami. Potwierdzają to wyniki mnóstwa badań. Zaskakująco niewiele jednak wiemy na temat znaczenia więzi emocjonalnych dzieci z nauczycielami.

Zanim przedstawimy wyniki badań nad tym problemem z 2017 roku, zdefiniujemy pojęcie przywiązania. Według Johna Bowlby’ego, twórcy teorii przywiązania, jest ono usilnym poszukiwaniem bliskości z inną osobą, zwaną przez niego „postacią przywiązania”. Bowlby uważa, że człowiek poszukuje bliskości właściwie przez całe życie, zwłaszcza w sytuacjach stresowych. Dąży wówczas do kontaktu fizycznego, głosowego, wzrokowego z postacią przywiązania albo osobą dla siebie znaczącą. Kontakt taki stanowi dla niego źródło pociechy i poczucia bezpieczeństwa. Wzbudza odczucie, że warto kontynuować relację z postacią przywiązania.

Relacje w dzieciństwie

Szczególne znaczenie mają relacje zbudowane w dzieciństwie. Jeśli są one źródłem poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, to sprzyjają ukształtowaniu pozytywnych przekonań dziecka na temat postaci przywiązania jako dostępnych i reagujących na jego potrzeby. Wzmacniają także pozytywne przekonania dotyczące samego siebie – jako osoby godnej akceptacji otoczenia, wartościowej, ważnej dla innych. W przeciwnym wypadku dziecko klasyfikuje postacie przywiązania jako osoby nieprzewidywalne i niegodne zaufania, siebie zaś uznaje za niewarte akceptacji.

Powyższe spostrzeżenie dotyczy nie tylko członków rodziny dziecka, ale też osób spoza niej. Jakość opieki z ich strony wpływa na jakość przywiązania dziecka do nich. Dlatego wszystkie relacje nawiązane w okresie dzieciństwa są tak ważne dla funkcjonowania człowieka właściwie przez całe jego życie.

Bezpieczne przywiązanie sprawia, że dziecko gotowe jest do eksploracji otoczenia, chce poznawać świat. Zasada ta dotyczy także środowiska szkolnego. Gdy dziecko czuje się w szkole bezpiecznie, chętnie poznaje otoczenie, zdobywa i poszerza swoją wiedzę, zadaje pytania, nie boi się udzielać odpowiedzi, prosić o pomoc ani działać samodzielnie.

POLECAMY

Choć...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI