Atrakcyjni ryzykanci

Wstęp

Na 100 młodych kobiet zapytanych, z kim wolałyby pójść na randkę z pilotem lub księgowym - ponad 95 wybiera pilota prawie natychmiast.

Podejmowanie ryzyka jest zazwyczaj utożsamiane z męskim stylem życia. Różnice w zachowaniu między chłopcami a dziewczętami są obserwowane już w okresie niemowlęcym. Chłopcy są bardziej pobudliwi, drażliwi i aktywniejsi niż dziewczynki. Potem interesują się klockami, samochodami i zabawami wymagającymi rywalizacji i agresji – natomiast dziewczynki wolą lalki, strojenie się i zabawy „w dom”. Wzrost gotowości do ryzyka jest obserwowany u dzieci w okresie dojrzewania. W wieku 12-13 lat jedno na 12 dzieci angażuje się w więcej niż dwa różne zachowania ryzykowne, w wieku 14-17 lat co trzecie, a w wieku 18-21 lat ryzyko podejmuje co drugi młody człowiek.

Osoby podejmujące ryzyko można spotkać zarówno wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet. Potoczna obserwacja oraz szczegółowe badania wskazują jednak, że mężczyźni ryzykują częściej oraz podejmują większe ryzyko niż kobiety. Stwierdzo-no na przykład, że mężczyźni w porównaniu z kobietami częściej uczestniczą w ryzykownych pracach, podróżach i sportach, angażują się w niebezpieczne praktyki seksualne, cztery razy częściej prowadzą samochody z ryzykowną brawurą oraz dwukrotnie częściej siadają za kierownicą pojazdów po spożyciu alkoholu lub zażyciu narkotyków. Stanowią prawie 70 proc. kompulsywnych hazardzis-tów, a inwestując swoje pieniądze, stosują częściej niż kobiety ryzykowne strategie lub lokują swoje oszczędności w ryzykowne przedsięwzięcia.

Wśród przyczyn męskiego ryzykowania wymienia się wpływ środowiska rodzinnego, zwłaszcza ojców odczuwających dumę na widok ryzykującego syna, oraz środowiska rówieśniczego, w którym podejmowanie ryzyka jest traktowane jako bilet wstępu do grupy i miernik prestiżu oraz rangi zajmowanej w jej hierarchii.
Ryzykowne zachowania chłopców oraz ostrożne dziewczynek są zazwyczaj interpretowane jako wynik procesu nabywania tożsamości płciowej i uczenia się kulturowo uwarunkowanych schematów płci, przygotowujących do pełnienia w społeczeństwie i w rodzinie roli kobiety lub mężczyzny.

Skłonność mężczyzn do ryzyka powoduje, że podejmują oni rozmaite zachowania autodestrukcyjne, sprzeczne z ich własnymi celami oraz celami ich rodzin i społeczeństwa. Poszukując mocnych wrażeń, jedzą i piją za dużo, jeżdżą za szybko, angażują się w...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI