Angielski z native speakerem online

News

Potrzebujesz korepetycji z języka angielskiego? Przygotowujesz się do certyfikacji TOEFL lub IELTS? Potrzebujesz wsparcia w nauce do matury? A może chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę albo nadrobić zaległości w posługiwaniu się językiem obcym?

Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, zapoznaj się z poniższym artykułem. Wyjaśniamy w nim, dlaczego najlepszym wyborem dla osób poszukujących korepetytora z języka angielskiego, są lekcje z native speakerem - zarówno te prowadzone indywidualnie, w grupie, stacjonarnie czy online.

Nauka angielskiego z native speakerem dla dzieci

Nauka języka angielskiego z native speakerem (rodowitym użytkownikiem języka) może być niezwykle korzystna dla dzieci. Przede wszystkim, takie zajęcia umożliwiają dziecku zanurzenie się w naturalnym rytmie mowy, intonacji i akcencie charakterystycznym dla rodzimych użytkowników języka. Zajęcia te pomagają w osiągnięciu płynności językowej oraz przyswojeniu autentycznego języka, wolnego od błędów i zniekształceń. Ponadto, native speakerzy często wnoszą do nauki kulturowy kontekst, przedstawiając dzieciom zwyczaje, święta i tradycje z krajów anglojęzycznych. Taka nauka staje się nie tylko lekcją językową, ale także kulturową, co znacznie wzbogaca doświadczenia edukacyjne dziecka. Warto więc rozważyć lekcje z native speakerem jako cenne uzupełnienie tradycyjnej metody nauki angielskiego dla najmłodszych uczniów (więcej informacji).

Czy istnieje idealny nauczyciel języka angielskiego? 

Idealny nauczyciel języka angielska to nie tylko taki, który w sposób rzetelny ocenia stopień wiedzy i umiejętności ucznia, wskazuje błędy i je poprawia, ale również wspiera ucznia w całym procesie nauki, śledzi jego postępy, motywuje i wykorzystuje indywidualne predyspozycje ucznia do określenia celów i sposobów jego dalszego kształcenia. Oprócz wykształcenia pedagogicznego, a także doświadczenia dydaktycznego, ważne jest to, by korepetytor wykazywał indywidualne podejście do danego ucznia, dostosowywał tempo pracy i jej styl do jego osobistych możliwości i kompetencji językowych. 

Native speaker jako korepetytor idealny 

Korzystając z pomocy native speakera - rodzimego użytkownika języka (w tym przypadku języka angielskiego) możemy znacznie lepiej nauczyć się posługiwać językiem obcym niż w sytuacji pobierania lekcji u innych korepetytorów - pochodzących z różnorodnych środowisk, o różnych - certyfikowanych bądź nie - kompetencjach językowych i uprawnieniach do nauczania (np. absolwentów filologii angielskiej, studentów tego kierunku na uniwersytecie czy wykształconych i wykwalifikowanych nauczycieli tego przedmiotu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych). Określeniem tym są także nazywani nauczyciele języka obcego za granicą. 

Native speaker to idealny nauczyciel języka angielskiego, ponieważ pochodzi z kraju anglojęzycznego, w którym powszechnie obowiązującym językiem jest ten język obcy, zna on kulturę tego państwa, jego obyczajowość, co wpływa również na jakość i atrakcyjność prowadzonych przez niego lekcji językowych. Nauka z native speakerem pozwala zatem na efektywny rozwój umiejętności językowych, co może być szczególnie przydatne, jeśli chcemy przykładowo zlikwidować różnicę w poziomie języka angielskiego w piśmie a poziomem i posiadanymi umiejętnościami w mowie.

Native speaker pomoże poprawić wymowę i wykryć wszelkie błędy, czyniąc to na bieżąco, w trakcie prowadzenia z nim konwersacji. Co ważne rozmowy z native speakerem prowadzone są wyłącznie w języku obcym - co dodatkowo motywuje i uniemożliwia unikanie komunikacji w innym niż obowiązujący na korepetycjach język (np. polski). Nieustanny kontakt z osobą mówiącą jedynie w obcym nam języku wpływa ponadto korzystnie na tempo przyswajania przez nas wiedzy - wszak wolimy rozumieć, jakie słowa wypowiada do nas nasz rozmówca, czyli korepetytor. 

Jak wybrać idealnego korepetytora z języka angielskiego? 

Aby zacząć współpracę z nauczycielem języka angielskiego, warto - w pierwszej kolejności - poznać rynek korepetytorski i poznać oferowane przez korepetytorów usługi. Każdy z nich zajmować się może wszak inną tematyką, przygotowywać uczniów do zupełnie odmiennych sposobów komunikowania się w języku angielskim czy oferować swe usługi innych grupom odbiorców - np. osobom dorosłym, dzieciom, studentom, seniorom czy firmom, korzystającym na co dzień z biznesowego języka angielskiego.

Dokonanie najkorzystniejszego wyboru mogą ułatwić przeglądarki internetowe, portale tematyczne, strony przeznaczone do zamieszczania tego typu ofert i wyszukiwarki usług z danej branży. Szczególnie pomocne są w tym zakresie platformy internetowe skupiające native speakerów z różnych zakątków świata. Spośród dostępnych korepetytorów wielu z nich jest native speakerami i rodzimymi użytkownikami danego języka, co stanowi o jakości oferowanych usług edukacyjnych. Serwisy takie, jak np. Tutlo, umożliwiają elastyczną naukę z lektorem na żywo w trakcie połączenia online. Nauka z native speakerem jest więc nowoczesnym narzędziem zdobywania kompetencji językowych i ich praktycznego wykorzystania w trakcie konwersacji. 

Zanim zaczniesz naukę angielskiego, sprawdź swój aktualny poziom wiedzy!

Przed rozpoczęciem nauki języka angielskiego ważne jest określenie swojego aktualnego poziomu zaawansowania. Dlaczego? Pozwala to dostosować metody i materiały do Twoich potrzeb, co sprawia, że nauka jest bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Istnieją różne narzędzia i testy online, które pomagają określić poziom wiedzy – od początkującego (A1) do zaawansowanego (C2) według wspólnej europejskiej skali referencyjnej dla języków. Pamiętaj, że regularne sprawdzanie swojego postępu jest kluczem do efektywnej nauki i motywacji. Zacznij od poznania swojego poziomu i dostosuj strategię nauki do swoich potrzeb (sprawdź swój poziom angielskiego: https://tutlo.com/pl/test-poziomujacy/)!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI