Autor: Andrzej Eliasz

Prof. dr hab.; Jest psychologiem, badaczem temperamentu. Był współzałożycielem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, obecnie Uniwersytetu SWPS, przez 20 lat był jego rektorem. Pełnił też funkcję przewodniczącego European Association of Personality Psychology (EAPP). Specjalizuje się w psychologii różnic indywidualnych, kształtowaniu się temperamentu w rozwoju człowieka, a także w psychologii ekologicznej. W 2016 roku został uhonorowany Nagrodą Teofrasta Superstar za unikatowy wkład w rozwój psychologii w Polsce oraz powołanie Uniwersytetu SWPS.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Idee, które zniewalają

Bardzo silne poglądy zakotwiczają się w mózgu, który w efekcie przejmuje kontrolę nad taką osobą i odrzuca informacje z jej poglądami sprzeczne. W ten sposób traci ona część swojej podmiotowości.

Czytaj więcej

Człowiek – istota nieprzewidywalna

A może problem nie w tym, żeby stworzyć od razu jedną ogólną teorię, która wyjaśni nam wszystkie zjawiska psychiczne? Może postęp ma się dokonywać poprzez poszukiwanie wielu koncepcji odnoszących się do pewnych fragmentów rzeczywistości psychicznej, które kiedyś przekształcą się w jeden system wyjaśniający zachowania człowieka i pozwalający trafnie je przewidywać w realnym świecie? – zastanawia się profesor Andrzej Eliasz, współzałożyciel i rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Czytaj więcej

Spór o naturę

Trzeba być ostrożnym w wygłaszaniu opinii o nikłej roli wychowania w rozwoju intelektu i osobowości człowieka.

Czytaj więcej