Żółw i wiewiórka

Wstęp

Pary uznające swoje małżeństwo za udane charakteryzują się dużymi rozbieżnościami w innych sferach życia - pisze Monika Pujdak-Brzezinka.

Satysfakcja z życia małżeńskiego zależy od wielu czynników, do których z pewnością można także zaliczyć właściwości wolicjonalne małżonków, na przykład ich zdolność do podejmowania nowych wyzwań bądź skłonność do stania w miejscu. Każde z nich wstępuje w związek, wnosząc do niego swoje niepowtarzalne i względnie trwałe cechy osobowości. Dlatego wspólne formułowanie celów i zamiarów, a następnie ich realizacja, to niekiedy poważny problem. Może on nawet zagrozić trwałości i powodzeniu związku.
W oparciu o siatkę pojęciową Juliusa Kuhla przeprowadziłam badania mające na celu ustalenie zależności między jakością związku małżeńskiego a właściwościami wolicjonalnymi partnerów ujawnianymi w różnych okolicznościach jako orientacja na działanie bądź orientacja na stan, czyli pewnymi predyspozycjami do specyficznego sposobu reagowania w określonych sytuacjach. Sprawdzałam powiązania właściwości wolicjonalnych nie tylko z ogólnym wskaźnikiem poziomu jakości związku małżeńskiego, ale również z innymi ważnymi tu czynnikami – takimi jak miłość, poczucie intymności, więzi interpersonalne, podobieństwo w zachowaniu, pożycie seksualne, stosunek do dzieci. Analizowany poziom jakości związku określany był (zgodnie z tradycją badań par małżeńskich) na podstawie wskaźnika subiektywnego, tj. oceny jakości małżeństwa dokonywanej przez wypełnienie Kwestionariusza Dobranego Małżeństwa opracowanego prz...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI