Wypaleni ludzie

Wstęp

Na wypalenie narażony jest nauczyciel, który mimo zaangażowania nie potrafi zapanować nad agresją uczniów, i rodzic, który stwierdza, że pomimo jego poświęcenia ukochane dziecko sprawia trudności wychowawcze.

Wypaleniu ulega pielęgniarka, która nie może pogodzić się z tym, że samopoczucie jej pacjenta nie poprawia się, i psychoterapeuta zakładający, że wskutek jego terapii pacjent w krótkim czasie rozwiąże wszystkie problemy i pozbędzie się objawów. Na wypalenie narażony jest nauczyciel, który mimo zaangażowania nie potrafi zapanować nad agresją niektórych uczniów, i rodzic, który stwierdza, że pomimo jego bezgranicznego poświęcenia ukochane dziecko sprawia trudności wychowawcze. Istotą psychicznego wypalania się jest swoisty konflikt pomiędzy wyobrażeniem o własnej skuteczności w pełnieniu określonej roli, a warunkami i osiągniętymi rezultatami.

Na tempo wypalania się wpływają warunki pracy i wychowania, zmniejszające satysfakcję i działające zniechęcająco (np. niskie płace, zła organizacja pracy lub brak wsparcia ze strony otoczenia). Jest ono uwarunkowane także cechami osoby, takimi jak: jej temperament, poziom aspiracji czy styl samokontroli, które decydują o indywidualnej odporności na czynniki wywołujące wypalenie.

Jak pomagać tym, którzy się psychicznie wypalają? Według autorki klasycznych już koncepcji wypalenia (zawodowego) Christiny Maslach, pełny jego obraz tworzą trzy rodzaje objawów: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja podopiecznych oraz brak satysfakcji osobistej, które pojawiają się w kolejnych fazach wypalenia.
W fazie pierwszej objawy przypominają skutki zwykłego przemęczenia pracą. Pacjenci trafiają do lekarzy ogólnych, uskarżając się na takie dolegliwości, jak: utrata energii, bóle głowy, drażliwość, bóle kręgosłupa, obniżenie nastroju, bezsenność i ogólne wyczerpanie nerwowe. W badaniach amerykańskich nauczycieli u ponad 70 proc. stwierdzono wysokie nasilenie tych objawów. Niespecyficzność objawów wypalenia w tym etapie sprawia, że osoby nimi dotknięte rzadko poszukują pomocy psychologicznej.

W drugiej fazie zagrożone wypaleniem osoby próbują zmniejszy...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI