Wszystko zależy od nastawienia

Otwarty dostęp

Czy w czasach pandemii chce się nam pracować? Jakie jest znaczenie nastawienia? Postanowili to niedawno sprawdzić badacze z Trójmiasta.

Ostatnie miesiące zmieniły nasze wyobrażenie o miejscu pracy. W wielu firmach dokonywano zwolnień pracowników, obniżano wynagrodzenia, a kierownictwo zachowywało milczenie i nie troszczyło się o nastroje pracowników. Wielu z nich zadaje więc sobie pytanie - czy w tych warunkach nadal chce się mi pracować?
 

POLECAMY

Psychologowie, wśród nich dr Urszula Sajewicz-Radtke, dr. hab. Paweł Jurek, dr Michał Olszański i dr Bartosz M. Radtke przebadali 3 tysiące polskich pracowników z różnych branż i na różnych stanowiskach. Przeanalizowali wszystko, co dotychczas nauka powiedziała na temat nastawienia. I doszli do wniosku, że ważne są talenty, predyspozycje, kompetencje czy umiejętności pracownika, ale najistotniejsze jest jego nastawienie. Czyli to, czy mu się chce. Dwie osoby z różnym nastawieniem, pracujące w tej samej organizacji w tych samych warunkach widzą co innego, co rzutuje na ich zaangażowanie. Dlatego tak często nastawienie pracowników wpływa na ich wyniki.


Termin nastawienie (z ang. „mindset”) do nauki wprowadziła Carol Dweck, profesor psychologii z Uniwersytetu Stanforda, opisując motywacje człowieka. Dobre nastawienie pozwala ludziom działać skutecznie, przy mniejszym wysiłku – takie osoby lepiej wykorzystują swoje zasoby. Są także znacznie mniej podatne na stres i wypalenie zawodowe. Psychologowie z Gdańska dowiedli, że koncepcja nastawienia ma zastosowanie w zarządzaniu zespołem i całą organizacją, co zdecydowanie ułatwia zarządzanie ludźmi w środowisku pracy.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI