Tylko mama i ja

Wstęp

Dziecko wychowywane bez ojca ma trudniejsze warunki do rozwoju psychicznego. Mimo starań samotnych matek trudności tych nie można wyeliminować. Można je tylko ograniczać i łagodzić ich wpływ.

Anna, 27-letnia mężatka, wcześniej wróciła z wakacji. W domu zastała sytuację, która nie wymagała wyjaśnień. Wniosła sprawę o rozwód. Byli małżeństwem od 4 lat. Mieli 3-miesięczną córkę. Po rozprawie w sądzie mąż powiedział: „Zjawię się, gdy nasze dziecko będzie miało 16 lat”. Anna potraktowała jego słowa jak groźbę. Ogarnął ją paniczny lęk. Bała się kontaktu. Gdy więc były mąż przyszedł dwa tygodnie po rozwodzie, w terminie wyznaczonym przez sąd, nie otworzyła mu drzwi. Drugi raz już się nie pojawił. Córka rosła, nie sprawiała kłopotów. Po pewnym czasie Anna zaczęła mówić jej o ojcu, o jego artystycznych pasjach. W wieku 16 lat dziewczynka przeżywała silne poczucie odrzucenia i kryzys tożsamości. Anna zaczęła więc zabiegać o kontakt ojca z córką. Ale do spotkania nigdy nie doszło. Odraczał je ojciec. Córka nie odmawiała kontaktu z nim, ale i nie dążyła do niego. Teraz dziewczyna ma 22 lata, jest wyróżniającą się studentką. Radzi sobie dobrze, choć ma niską samoocenę i krytyczny stosunek do siebie. Jedni mówią, że jest poważna i rozsądna, inni – że po prostu smutna.

Samotna matka
Różne przyczyny samotnego macierzyństwa (śmierć jednego z partnerów, rozwody, separacje, związki pozamałżeńskie) tworzą odmienne psychologicznie warunki dla dziecka. Wynika to zarówno z tych sytuacji, które poprzedzały rozpad rodziny, jak i z tych, które powtarzały się już po nim. W przypadku rozwodu dochodzi do poważnych konfliktów małżeńskich. Gdy umiera jedno z rodziców, dziecko doświadcza lęku o życie bliskiej osoby, która z nim pozostała. Zostaje pozbawione kontaktu z osobą znaczącą, ale pamięć o niej częściowo kompensuje ten brak. Nie można tego porównać z zerwaniem kontaktu z ojcem, który odszedł z domu, by założyć nową rodzinę, lub porzucił matkę, zanim ono się urodziło.
Badacze dowodzą, że istnieje zależność między rozpadem rodziny a trudnościami dziecka w nauce, problemami wychowawczymi, jakie ono sprawia, zaburzeniami w jego zachowaniu, a nawet konfliktami z prawem. W analizach pomija się fakt, że rozpad rodziny i rozwód to skutek...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI