PSYCHOLOG - ZAWÓD ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Wstęp

O tajemnicy i etyce zawodowej psychologów pisze ADAM NIEMCZYŃSKI.

Obywatele Rzeczpospolitej nie mają środków prawnych do kontroli nad tym, kto może wejść do zawodu psychologa, kto może go nadal wykonywać i komu należy wskazać drogę wyjścia z tego zawodu. Tymczasem zawód psychologa niewątpliwie należy do zawodów zaufania publicznego, a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi o konieczności szczególnej ochrony prawnej tych zawodów, dla dobra państwa i jego obywateli. W tej sytuacji trzeba dołożyć starań, by podnieść świadomości tego, czym jest zawód psychologa w nowoczesnym społeczeństwie początków XXI wieku i dlaczego jest on zawodem zaufania publicznego.

Przede wszystkim należy podkreślić, że pojęcie zawodu zaufania publicznego, stosowane w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, wskazuje na kategorię z zakresu psychologii społecznej, a posiadanie zaufania publicznego jest stanem wymiernym, dającym się określić metodami badań społecznych. Przepisy prawa nie są w stanie go stworzyć. Brać one mogą ów realny stan rzeczy za punkt wyjścia.

Prawnik konstytucjonalista, profesor Paweł Sarnecki, wskazuje na cztery okoliczności, które powinny być rozstrzygające dla ustawodawcy podejmującego decyzję o ustanowieniu samorządu w przypadku zawodu zaufania publicznego. Po pierwsze, należy ustalić, czy „w ramach powinności zawodowych ma miejsce fakt częstego powierzania przez obywateli, korzystających ze świadczonych w danej sytuacji usług, informacji dotyczących ich życia prywatnego. Stają się one następnie dla osób z danej grupy zawodowej tajemnicą zawodową, której nie mogą ujawniać. Te informacje dotyczą przy tym bardzo często spraw dla życia jednostki zasadniczych, decydujących w poważnym stopniu o jej statusie społecznym. Tylko instytucjom »zaufania publicznego (społecznego)« można takie tajemnice powierzać, a system prawny winien naturalnie zabezpieczać nienaruszalność złożonych informacji i stosowne do tego immunitety”.
Nie ma najmniejszych wątpliwości, że psychologowi w ramach spełniania przez niego czynności zawodowych często powierza się takie informacje. Mo...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI