Praktyczne sposoby na inflację – jak bezpiecznie inwestować i chronić swoje oszczędności?

Artykuł sponsorowany

Inflacja to zjawisko, jakie obserwujemy w Polsce już od kilkunastu miesięcy. Związane jest z ogólnym wzrostem cen dóbr i usług w gospodarce, przekładając się bezpośrednio na finanse obywateli. Ci, którzy posiadają oszczędności, powinni chronić je właśnie przed postępującą inflacją.

Zagrożenia, jakie niesie za sobą inflacja

Wysoka inflacja jest zjawiskiem niekorzystnym, gdyż powoduje ubożenie społeczeństwa. Pieniądz traci na wartości, przez co za taką samą kwotę jesteśmy w stanie nabyć znacznie mniej dóbr lub usług. Główne zagrożenia, jakie niesie za sobą inflacja, to:

POLECAMY

  • spadek siły nabywczej pieniądza,
  • niepewność gospodarcza,
  • dezorganizacja rynku,
  • wzrost zjawiska spekulacji,
  • negatywny wpływ na eksport i import.

Mówi się, że inflacja "zjada" oszczędności, jakie gromadzimy. Związane jest to ze spadkiem siły nabywczej pieniądza, za który z miesiąca na miesiąc możemy kupić coraz mniej. Walką z inflacją zajmuje się przede wszystkim państwo, mając w swojej dyspozycji konkretne narzędzia. Tymczasem podstawowym zadaniem obywateli jest ochrona posiadanego kapitału poprzez lokowanie go w odpowiednie produkty inwestycyjne.
 

 

W co warto inwestować w czasie inflacji?

Inwestując, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na proponowaną stopę zwrotu. Powinna być ona wyższa niż prognozowana stopa inflacji, umożliwiając tym samym ochronę oszczędności. Znalezienie produktów spełniających powyższy warunek wydaje się trudne, zwłaszcza osobom, które nie posiadają dużego doświadczenia w zakresie inwestowania. W co więc warto inwestować? Dobrym wyborem będą niektóre akcje lub obligacje korporacyjne, których wartość rośnie w czasie inflacji. Tutaj jednak potrzebna jest specjalistyczna wiedza, dzięki której możliwe będzie podjęcie trafnych decyzji. Ci, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z inwestowaniem, powinni wybrać obligacje indeksowane inflacją. Ich oprocentowanie jest skorelowane bezpośrednio ze stopą inflacji. Dobrym rozwiązaniem będzie również ulokowanie wolnych środków w aktywach alternatywnych, w tym kruszcach. Złoto uważane jest za produkt odporny na działanie niekorzystnych czynników, w tym właśnie inflacji. Najlepszym wyborem będą sztabki złota, mniejszą ochronę dają natomiast złote monety oraz biżuteria wykonana ze złota. Ochronę oszczędności zapewniają także niektóre sprzęty techniczne, maszyny czy urządzenia, których wartość rośnie. Tego rodzaju inwestycje są jednak przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorców. Dużą popularnością cieszą się też nieruchomości, ale w tym przypadku mowa o konieczności zainwestowania dużych pieniędzy. Polacy coraz chętniej inwestują we własne bezpieczeństwo, chcąc zyskać dobre zabezpieczenie. Dobrym wyborem będzie ubezpieczenie NNW albo na życie.
 

 

Jak elastycznie zarządzać zainwestowanym kapitałem?

W dobie inflacji bardzo istotne jest elastyczne zarządzanie posiadanym kapitałem. Sytuacja rynkowa zmienia się w szybkim tempie, co powoduje, że musimy dopasowywać się do obowiązujących warunków. Warto więc inwestować krótkoterminowo albo w aktywa, które w każdym momencie można odsprzedać, odzyskując tym samym zainwestowany kapitał. W niektórych przypadkach możliwe jest zrealizowanie wyłącznie inwestycji długoterminowej - wtedy też należy elastycznie zarządzać całym portfelem inwestycyjnym, dobierając do niego innego typu produkty. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której kapitał zostałby zamrożony w nierentownych aktywach. Oznaczałoby to straty wygenerowane na przykład wzrostem inflacji.

Decyzje inwestycyjne w dobie inflacji

Podejmowanie kolejnych decyzji inwestycyjnych w dobie inflacji nie jest łatwe. Wymaga dobrego przygotowania merytorycznego oraz doświadczenia inwestorskiego. Ważna jest również kwestia zabezpieczenia siebie i rodziny. Pamiętajmy, że wysoka inflacja najczęściej pojawia się w niepewnych czasach, dlatego ochrona od Warty na wypadek trudnych sytuacji życiowych staje się nieodzowna. Zanim zadbamy o zyski, skupmy się na bezpieczeństwie swoim i bliskich. Dopiero później możemy przejść do inwestowania, które powinno przynosić zyski nawet w niepewnych czasach. Jak podejmować dobre decyzje inwestycyjne? Osoby doświadczone powinny korzystać ze swojej wiedzy, nie ulegając emocjom. Tymczasem ci, którzy dopiero wchodzą na rynek, powinni skorzystać z pomocy eksperta. Oceni on, w jaki sposób można zainwestować konkretną ilość pieniędzy, mając też na uwadze poziom akceptowanego przez inwestora ryzyka. Współpraca z profesjonalistą może okazać się lepszym rozwiązaniem niż szukanie kolejnych produktów inwestycyjnych na własną rękę. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI