Odnawialne źródła energii - kształcenie dla zrównoważonej przyszłości

Materiały PR

Najprościej OZE można zdefiniować jako odnawialne, niekopalne źródła energii pochodzące z procesów naturalnych, czyli takich, które są niewyczerpalne lub odtwarzalne przez człowieka. To odróżnia je od paliw kopalnych, które potrzebują wielu milionów lat, aby powstać. Jako najważniejsze wymienić można energię wiatrową, słoneczną, wodną (hydroenergię), geotermalną, pochodzącą z biomasy oraz energię wytwarzaną przez pompy ciepła.

W obliczu rosnących wyzwań związanych z zmianami klimatycznymi i wyczerpywaniem się tradycyjnych źródeł energii, rola OZE staje się coraz ważniejsza. Wprowadzanie zrównoważonych praktyk energetycznych to kluczowy element walki ze zmianami klimatu i ochrony naszej planety. Należy przy tym pamiętać, że nie każdy rodzaj OZE można uznać za ekologiczne źródło energii. Choć pozyskiwanie energii ze słońca czy wiatru jest najbardziej ekologicznym sposobem produkcji prądu, to musimy wiedzieć, że nie istnieje coś takiego jak całkowicie neutralny dla środowiska sposób wytwarzania energii. Produkcja i transport komponentów, przygotowywanie terenu pod budowę, recykling zużytych elementów instalacji - na każdym etapie projektowania, budowania i użytkowania instalacji OZE trzeba pamiętać, aby minimalizować niekorzystny wpływ na środowisko. 

POLECAMY

Czy OZE to przyszłość energetyki? 

Tak, OZE są coraz częściej uznawane za kluczowe w kontekście przyszłości energetyki. Istnieje wiele powodów, dla których są postrzegane jako ważna alternatywa dla energetyki konwencjonalnej. Przede wszystkim pogłębiające się, gwałtowne zmiany klimatyczne spowodowały, że priorytetem stała się redukcja emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. 

Postępująca urbanizacja oraz wzrost zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe, a przede wszystkim przez przemysł, spowodował realne ryzyko wyczerpania się paliw kopalnych. W przeciwieństwie do nich, źródła takie jak energia słoneczna, wiatrowa czy geotermalna są niewyczerpalne i dostępne praktycznie stale. Dodatkowo, OZE pozwalają na dywersyfikację źródeł energii, co zmniejsza zależność od jednego rodzaju paliw lub surowców. To przyczynia się do większej stabilności dostaw energii i bezpieczeństwa energetycznego.

Odnawialne źródła energii i gospodarka

Rozwój sektora OZE to także postęp technologiczny i nowe miejsca pracy, zarówno w obszarze produkcji i instalacji infrastruktury, jak i w dziedzinach związanych z badaniami, inżynierią, zarządzaniem projektami i usługami doradczymi. Wiele krajów i organizacji międzynarodowych stawia sobie za cel zwiększanie udziału OZE, co prowadzi do większego wsparcia politycznego i finansowego dla rozwoju tych technologii. Postęp technologiczny w dziedzinie OZE wpływa też na koszty wytwarzania energii, które systematycznie spadają, co sprawia, że stają się one konkurencyjne w porównaniu z tradycyjnymi źródłami. Długoterminowo, ekonomia skali może jeszcze bardziej obniżyć koszty.

Mimo tych pozytywnych aspektów, istnieją także wyzwania związane z integracją i zarządzaniem zmiennym dostępem do OZE, takim jak energia wiatrowa i słoneczna. Niemniej jednak, rosnąca liczba inwestycji, postęp w technologii przechowywania energii oraz rozwijające się metody zarządzania sieciami energetycznymi mają na celu rozwiązanie tych problemów.

Czy OZE to przyszłościowy kierunek studiów?

Specjalność Odnawialne źródła energii na kierunku Energetyka jest odpowiedzią na zmiany klimatyczne i pojawienie się nowych wyzwań na rynku energetycznym w Europie i na świecie. Trendy w energetyce wskazują na stały wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii. Firmy, instytucje rządowe i organizacje non-profit coraz bardziej angażują się w rozwijanie projektów związanych z energetyką odnawialną. 

W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę w zakresie wytwarzania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Rozwój OZE wymaga stałych badań nad nowymi materiałami, technologiami magazynowania energii czy sposobami integracji OZE z istniejącymi sieciami energetycznymi. Poza tym OZE, takie jak panele fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, wymagają instalacji, konserwacji i napraw. Specjaliści w tej dziedzinie są niezbędni do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych systemów. 

Wykształcenie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii pozwala na przyczynienie się do transformacji energetycznej. To kluczowy krok w zwalczaniu zmian klimatycznych. Specjaliści w dziedzinie odnawialnych źródeł energii uczą się, jak projektować, wdrażać i zarządzać projektami związanymi z energią odnawialną. Studia inżynierskie w tym kierunku dają możliwość zgłębienia wiedzy związanej z technologiami odnawialnymi, inżynierią energetyczną, zarządzaniem projektami i projektowaniem instalacji oraz aspektami ekonomicznymi i prawno-regulacyjnymi. Program kształcenia skupia się zarówno na technicznych aspektach energii odnawialnej, jak i również na zrozumieniu związków między środowiskiem a energią. To pozwala naszym absolwentom na podejmowanie bardziej ekologicznych decyzji w swoich przyszłych karierach oraz w życiu codziennym. 

Rekrutację na studia na specjalności Nowoczesne technologie energetyczne prowadzi uczelnia WSZOP. Więcej na temat rekrutacji na stronie: https://wszop.edu.pl/nowoczesne-technologie-energetyczne/

Krótko mówiąc, wybór studiów związanych z odnawialnymi źródłami energii to inwestycja zarówno w własną karierę, jak i przyszłość naszej planety. Świadomość, że ma się realny wpływ na kształtowanie naszej wspólnej przyszłości może być źródłem dużej satysfakcji zawodowej. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI