Naród w języku

inne I

Język w tożsamości albańskiej był czynnikiem najbardziej spajającym. Nie były to wiara i religia, jak u Serbów, nie była to jakaś odgórna idea, jak u Włochów, że oto tworzymy Italię. Nasi ideologowie przekonywali: my wszyscy, którzy mówimy po albańsku, tworzymy naród – opowiada Rigels Halili, antropolog kultury.


PIOTR BRYSACZ: – Podobno w języku albańskim zawarte są wszystkie dźwięki świata...
RIGELS HALILI: – Może nie wszystkie, ale więcej niż w wielu innych językach europejskich. Dlatego nie mamy trudności z uczeniem się języków. W albańskim alfabecie jest 36 liter, a w języku mówionym jeszcze więcej dźwięków. A więc wszystkie te nieznane, obce dźwięki, które sprawiają trudność innym nacjom w nauce danego języka, my już znamy. Dla przykładu, angielskie „th”, które Polacy wymawiają jako „d”, Albańczyk bez trudu wypowiada jak należy, bo ma w albańskim dźwięk i literę „dh”. W albańskim jest również twarde „r”, które pisze się jako „rr”, dzięki czemu dość łatwy „w obsłudze” jest dla nas francuski. Są też dźwięki nosowe, więc czuję doskonale różnicę między polskim „e” a „ę”. Oczywiście, te „wszystkie dźwięki świata” ułatwiają uczenie się języków, ale daleki jestem od tego, aby twierdzić, że mamy jakąś szczególną cechę narodową, dar, który predysponuje nas bardziej niż inne narody do tego, by władać wieloma językami. A jednak Albańczycy uczą się ich chętnie i szybko...

Jakim językiem jest albański?
– To język indoeuropejski, ale w ramach tej wielkiej rodziny tworzy sam dla siebie rodzinę. Jest jedynakiem, nie ma braci i sióstr, jak języki słowiańskie, romańskie czy germańskie. Jest podobny do łaciny, która najbardziej wpłynęła na albański, ale też greka zostawiła pewną warstwę zapożyczeń, form dialektalnych i gramatycznych. Na pewno są tu też naleciałości z języka tureckiego, arabskiego i perskiego, które wraz z Imperium Osmańskim przyszły na Bałkany. Z n...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI