Majowa słodycz

Podróże w głąb siebie

W większości bajek ich bohaterowie, a przynajmniej jeden z nich, zmienia się. Nie traci przy tym tożsamości. Jeżeli przez tożsamość rozumieć poczucie ciągłości w czasie i zachowanie właściwości konstytuujących ją. Można zatem wnosić, że kultura, w której te opowieści powstały, nie traktuje ulegających zmianie cech za istotne dla tego, kim się jest. Bliźniacy z bajki O dwóch takich, co ukradli księżyc pozostali tymi samymi chłopcami, zyskując empatię i serdeczność dla innych. Kaj z Królowej śniegu nadal był Kajem, kiedy okruch zła zamroził jego serce, i wówczas gdy na powrót stało się ciepłe, bo zło wypłynęło. Bezuczuciowy Pinokio pozostawał Pinokiem, gdy wydłużał mu się nos, bo kłamał. Ale był nadal Pinokiem, przestając być drewnianą marionetką i stając się chłopcem. Te bajki w różny...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI