16 typów osobowości – co warto o nich wiedzieć?

Otwarty dostęp

Poznanie swojego typu osobowości pozwala na ukierunkowanie własnej kariery zawodowej. Każdy z nas ma inne predyspozycje do wykonywania poszczególnych zawodów. Mając informacje o sobie, można lepiej sterować swoją karierą. Istnieje wiele testów pozwalających na określenie swoich cech osobowości. Jednym z nich jest test Myersa-Briggsa. Dowiedz się, na czym on polega.

Na czym polega test 16 osobowości?

Test 16 osobowości jest testem psychologicznym, którego celem jest określenie osobowości człowieka. Pomaga odkryć, jakie są mocne i słabe strony, jakie zajęcie będzie odpowiednie, a także, jaki ma stosunek do wielu spraw. 16 typów osobowości określa się przy użyciu wskaźnika Myersa-Briggsa (MBTI). Dzięki niemu można wyróżnić jeden z 16 typów, które dzieli się na cztery podtypy:

POLECAMY

 • analitycy,
 • strażnicy,
 • dyplomaci,
 • odkrywcy.

Do każdego z tych podtypów zalicza się cztery osobowości. Do analityków należą architekt, logik, dowódca, dyskutant. Do strażników – logistyk, obrońca, wykonawca, doradca. Do dyplomatów – rzecznik, pośrednik, protagonista, działacz, a do odkrywców – wirtuoz, poszukiwacz przygód, przedsiębiorca i animator.

Poznanie własnego typu osobowości jest pomocne na wielu płaszczyznach zawodowych. Pozwala określić swoje mocne strony, rozwijać największe talenty, ułatwia kontakty ze współpracownikami, a także zarządzanie zespołem.

Jakie są zalety tego testu?

Istnieje wiele testów dotyczących osobowości i każdy z nich ma swoje wady i zalety. Zalety testu Myersa-Briggsa to:

 • łatwiejszy wybór ścieżki zawodowej,
 • większa samoświadomość,
 • poznanie swoich mocnych i słabych stron,
 • szeroki opis danego typu, dzięki czemu łatwiej go zrozumieć,
 • możliwość wykonania testu w internecie,
 • popularność.

Warto przynajmniej raz w życiu wykonać taki test, w szczególności na początku swojej kariery zawodowej. Wiedza zdobyta w ten sposób może ułatwić podejmowanie decyzji, a także zwiększy szanse na znalezienie pracy zgodnej ze swoimi umiejętnościami i predyspozycjami. Testu osobowości nie można traktować jako wyznacznika dalszej drogi zawodowej, ale jako wskazówkę, która pozwoli na zrozumienie siebie i dobranie zawodu tak, aby się w nim realizować.

Jakie są wady tego testu?

Test 16 osobowości to także wady. Najbardziej widoczną jest to, że powstały sztywne kategorie osobowości, które zaprzeczają temu, że człowiek jest wyjątkowy i indywidualny. Ludzki charakter jest bardziej złożony. Nie ma również podstaw empirycznych dotyczących tego testu, dlatego powinien być on traktowany jako wskazówka i nie narzucać całej drogi zawodowej. Zbyt bezkrytyczne podejście może powodować sztuczne usprawiedliwienie siebie i swoich zachowań. Człowiek, zamiast dążyć do zmiany podejścia, uzna je za naturalną kolej rzeczy. Na niektóre pytania testowe ciężko jest odpowiedzieć, ponieważ może to zależeć od danej sytuacji. Chcąc jeszcze lepiej poznać swoją osobowość, warto wziąć także pod uwagę własne odczucia. 

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI