Zaproszenie na konferencję Healthy Minds

Psychowieści

Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na konferencję "Healthy Minds. Zdrowie psychiczne w XXI wieku: Teoria, Praktyka, Promocja”, która odbędzie się 18-19 października tego roku na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencja organizowana jest w nawiązaniu do obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, celebrowanego 10 października. Jej celem zaś jest podniesienie świadomości dotyczącej zdrowia psychicznego oraz promowanie otwartej dyskusji na temat chorób psychicznych i metod ich leczenia.

POLECAMY

Program konferencji koncentrować będzie się na szeroko zdefiniowanym zdrowiu psychicznym, rozumianym jest jako dobrostan psychiczny, w którym jednostka radzi sobie efektywnie z codziennymi wyzwaniami, utrzymuje zdolność do pracy, uczestniczy w społeczeństwie oraz nawiązuje i utrzymuje satysfakcjonujące relacje interpersonalne. To wydarzenie, które ma łączyć w sobie akademicką dyskusję z praktyczną perspektywą - a więc stanowić wyraz misji Instytutu Psychologii Stosowanej.

W szczególności zaś, prezentacje dotyczyć będą czterech obszarów tematycznych:

  1. Zdrowie psychiczne w biegu życia 
  2. Skuteczna pomoc psychologiczna
  3. Dobrostan w pracy
  4. PsychoFriendly Environment (Środowisko przyjazne zdrowiu psychicznemu)
     

Konferencja stanowi zwieńczenie planowanych w dniach 10-19 Dni Zdrowia Psychicznego, w trakcie których społeczność Instytutu Psychologii Stosowanej organizować będzie szereg wydarzeń towarzyszących (wykłady otwarte, warsztaty psychoedukacyjne etc.) kierowanych do praktyków, osób zainteresowanych tematyką zdrowia psychicznego oraz grup społecznych.

Rejestracja uczestników czynnych trwa do 1 lipca.

Uczestnicy bierni (słuchacze) zaś mogą wyrazić chęć udziału  w wydarzeniu do 18 września lub do wyczerpania miejsc.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Jacka Popiela oraz patronatem Dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu, Dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ.  Zamek Królewski na Wawelu będzie gościł uczestników konferencji podczas bankietu wieńczącego pierwszy dzień obrad.

Informacje dotyczące terminów zgłaszania prezentacji oraz opłat konferencyjnych dostępne są na stronie: https://healthyminds.confer.uj.edu.pl/dorejestracji

Zachęcamy także do śledzenia informacji na Fanpage’u konferencji:

https://www.facebook.com/HealthyMindUJ

Wszelkie pytania dotyczące Konferencji prosimy kierować na adres: healthyminds@uj.edu.pl

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI