Autor: PSTTSR

    

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Przyszłość – teraźniejSzość – pRzeszłość, czyli wokół transformacji terapii TSR

14. i 15. czerwca br. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – już po raz osiemnasty odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Motto tegorocznej edycji brzmi: „Przyszłość, teraźniejSzość, pRzeszłość – PsychoTerapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach W PROCESIE TRANSFORMACJI”. Patronat merytoryczny nad konferencją objęło European Brief Therapy Association (Europejskie Stowarzyszenie Terapii Krótkoterminowej) oraz Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Patronem medialnym wydarzenia zostały „Charaktery”, „Małe Charaktery” oraz „Psychologia w praktyce”.

Czytaj więcej