Psychologia muzyki. Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą - Julia Kaleńska-Rodzaj i Rafał Lawendowski (red.)

Materiały PR

Muzyka łagodzi obyczaje, koi duszę. A wszystko dzieje się na styku między muzykiem a słuchaczem.

Połączeni dźwiękami

Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą – to tytuł drugiego tomu Psychologii muzyki.

POLECAMY

W pierwszej części autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie, kim jest artysta oraz zbudować typologię współczesnych przedstawicieli świata muzyki. Występ muzyka traktują w kategorii komunikacji artysty i widowni. Badają psychologiczne uwarunkowania afektywnego odbioru muzyki.

Druga część książki poświęcona jest muzyce rozumianej jako narzędzie zmiany zachowania. Badania pokazują, że muzyka łagodzi ból, pomaga tworzyć więzi, poprawia nastrój, również osób hospitalizowanych. Dlatego wykorzystywana jest w muzykoterapii. A także jako tło w przestrzeni komercyjnej.

Publikacja skierowana jest do naukowców, praktyków, artystów i odbiorców muzyki. Jej atutem jest różnorodność prezentowanych koncepcji i podejść. Pozwala to czytelnikowi poznać muzykę wielowymiarowo – jako szczególne spotkanie artysty i słuchacza.

Psychologia muzyki. Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą

Julia Kaleńska-Rodzaj i Rafał Lawendowski (red.)

Wyd. Harmonia, Gdańsk 2016

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI