Personalia

Dr Małgorzata Puchalska-Wasyl

- jest psychologiem, adiunktem w Katedrze Psychologii Osobowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki dialogowości ludzkiego Ja, a szczególnie dotyczą: fenomenu wewnętrznych dialogów – jego osobowościowych uwarunkowań i pełnionych funkcji; zjawisk integracji i konfrontacji w wewnętrznych dialogach; dialogowej natury ludzkiego myślenia i jej związków z twórczością; zniekształceń pamięci w kontekście zjawisk dialogowych.

Jest laureatką konkursu Monografie, organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, autorką książki Nasze wewnętrzne dialogi (2016) oraz wielu artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych, m.in.: „Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied”, „Scandinavian Journal of Psychology”, „International Journal of Psychology”, „Applied Cognitive Psychology”, „Japanese Psychological Research” i „Journal of Constructivist Psychology”. Współautorka podręcznika Metoda Konfrontacji z Sobą – 2000 oraz współredaktorka książek: Polifonia osobowości (2005), O osobowości praktycznie wszystko (2006) oraz Dialog z samym sobą (2012).

Wstecz