Personalia

Dr hab. Małgorzata Basińska

- profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, jest psychologiem klinicznym, kierownikiem Zakładu Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej UKW.

Obecnie prowadzi badania nad strategiami radzenia sobie ze stresem w pracy, somatyzacją, zespołami psychosomatycznymi w przebiegu chorób somatycznych oraz regulacją emocjonalną u dzieci i dorosłych. Jest autorką bądź współautorką kilku monografii, m.in.: Elastyczne radzenie sobie ze stresem w zdrowiu i w chorobie; Osoby bezdomne. Psychologiczne aspekty ich funkcjonowania; Current Issues of Psychosomatic. Theory and Practice; Psychosomatyka.

Problemy i kierunki badań; Funkcjonowanie psychologiczne pacjentów w wybranych chorobach endokrynologicznych. Uwarunkowania somatyczne i osobowościowe oraz artykułów naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach.

Brała udział w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem Sekcji Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a także Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Komisji ds. Testów PTP, Bydgoskiego Stowarzyszenia Opieki nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego.

Wstecz