Autor: Tadeusz Parnowski

jest psychiatrą. Kieruje II Kliniką Psychiatryczną Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Interesuje się problematyką zaburzeń psychicznych występujących w wieku podeszłym, a szczególnie współwystępowaniem zaburzeń procesów poznawczych i zaburzeń afektywnych. Jest autorem i współautorem ponad 90 publikacji z zakresu psychiatrii. Od 2007 roku sekretarz i skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Komisji Geriatrii i Gerontologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN. Członek International Psychogeriatric Association. Założyciel i prezes zarządu Polskiej Fundacji Alzheimerowskiej.
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Depresje schyłku życia

Depresja jest najczęstszym zaburzeniem psychicznym występującym u ludzi w podeszłym wieku. Z badań przeprowadzonych w różnych państwach europejskich wśród 13.803 osób starszych (EURODEP) wynika, że na różne formy depresji cierpi od 17,7-21,4 do 30,4-37,9 proc. badanej populacji. Jakie czynniki powodują tak częste występowanie depresji u ludzi w podeszłym wieku? Czy mechanizmy odpowiedzialne za jej powstawanie, przewlekłość i leczenie są podobne do tych, które występują w depresji u osób w średnim wieku, czy też odmienne?

Czytaj więcej

Zagubieni na dobrze znanej drodze

Oto bliska nam osoba stała się apatyczna, mniej się interesuje różnymi sprawami. A jednocześnie jest bardziej drażliwa. Wczoraj znów zrobiła awanturę, bo nie mogła znaleźć zdjęć. O czym to może świadczyć? – wyjaśnia prof. Tadeusz Parnowski.

Czytaj więcej