Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Tadeusz Parnowski

jest psychiatrą. Kieruje II Kliniką Psychiatryczną Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Interesuje się problematyką zaburzeń psychicznych występujących w wieku podeszłym, a szczególnie współwystępowaniem zaburzeń procesów poznawczych i zaburzeń afektywnych. Jest autorem i współautorem ponad 90 publikacji z zakresu psychiatrii. Od 2007 roku sekretarz i skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Komisji Geriatrii i Gerontologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN. Członek International Psychogeriatric Association. Założyciel i prezes zarządu Polskiej Fundacji Alzheimerowskiej.
Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz