Pakty z diabłem

Style życia

Paktując ze złem, ludzie mają wiecznie nadzieję, że je przechytrzą. Jak Twardowski.

Najbardziej chyba znanym uczonym, który zawarł z diabłem pakt zapewniający wiedzę, młodość i miłość kobiety, był doktor Johann Faustus. W wędrówkach po świecie dotarł on także do Krakowa. Tak przynajmniej utrzymywał, na podstawie zapisu w pierwszych drukowanych wydaniach opowieści o Fauście, twórca Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Karol Estreicher. Jego następca, Stanisław Waltoś, nie znalazł innych, poza mitem, potwierdzeń obecności Fausta w tym mieście, jak twierdzi w swojej książce Na tropach doktora Fausta i inne szkice.

Faust wszedł do literatury wpierw za sprawą anonimowej opowieści szesnastowiecznej, potem dramatu Christophera Marlowe’a, a następnie dzięki najgłośniejszemu z dzieł o nim napisanemu przez Wolfganga Goethego, w końcu za sprawą Doktora Faustusa autorstwa Tomasza Manna. Pewnie to nie koniec, bo postać wraca i w muzyce, i w studiach nad nowymi mitami. Mann zarzucił naukowe dążenia Fausta, a problem paktu ze złem ulokował w osobie artysty. 

POLECAMY

Niezależnie od tego, czy doktor Faustus był w Krakowie, czy nie, opowieść głosi, że żył w tym mieście nasz rodzimy odpowiednik Fausta – mistrz Twardo...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI