MROCZNA MĘSKOŚĆ

News

Według tantrycznych nauk rzeczywistość jest unią świetlistości ( aspekt męski ) i pustki ( żeński aspekt ). Dzięki polaryzacji ciemnej, nieskończonej Przestrzeni i świetlistej Świadomości, poprzez ich połączenie manifestuje się cały wszechświat. Towarzyszy temu wewnętrzny ruch Świadomości wynikający z potrzeby poznania siebie. Potrzeby wyłonienia tożsamości, przebudzenia do samoświadomości. Stąd proces tworzenia ego - oddzielonej świadomości, wypływa wprost z męskiego aspektu istnienia.

Proces ten polega na podziale pierwotnej całości na niezliczoną ilość oddzielnych części, fraktali świadomości, tak aby ta pierwotna całość mogła doświadczać samą siebie w nieskończonym bogactwie istnienia.

POLECAMY

W pierwszym etapie ewolucji w procesie kształtowania indywidualnej odrębności, te fraktale skupiają się głównie na sobie i służą sobie,doświadczając życia w separacji od reszty świata. W trakcie swego rozwoju stopniowo rozpoznają swoją esencję i łączność z innymi. Pod wpływem głębokiej empatii zaczynają działać dla dobra ogółu, przekształcając indywidualną tożsamość w świadomość grupową.

W ten sposób we wszechświecie powstaje nieskończona różnorodność inteligentnego życia. Po wypełnieniu się kosmicznego naczynia doświadczeniem i mądrością, wszystko co było rozdzielone, łączy się na powrót w jedną całość.

W takich powtarzających się cyklach, przebiega życie kosmicznego organizmu.

Jednak wskutek przywiązania do oddzielonej tożsamości, do mocy skupionej w gęstej, ciemnej materii, już na etapie podziału ducha, pewna część kolektywnej świadomości, stara się wyjść poza naturalny cykl powstawania i zanikania i stworzyć swój własny rodzaj ewolucji.

Powstaje kosmiczne superego, pragnące zastąpić pierwotne źródło stworzenia. Dlatego zaprzecza swojej świetlistej naturze, identyfikując się z mrokiem i zastępując naturalny cykl ewolucyjny poprzez sztucznie stworzony matrix. Identyfikacja z ciemną stroną mocy nie ma nic wspólnego z pierwotną ciemnością przestrzeni. Wiąże się z odrzuceniem swej prawdziwej natury i oddzieleniu inteligencji od serca.

Dlatego jest określane jako negatywna, ciemna męskość.

Archetyp negatywnego męskiego pierwiastka, głęboko zakorzenionego w ludzkiej psychice, wyraża historia demiurga, który sprzeciwia się fundamentalnym prawom wszechświata. Demiurga, którego celem jest absolutna kontrola i władza nad wszystkimi przejawami istnienia. Osobliwością tego superego jest gromadzenie wewnętrznej mocy w celu rywalizacji z innymi emanacjami ducha, a w efekcie również dążenie do konfrontacji z samym źródłem z którego powstało.

W historii patriarchalnych religii, pojawiają całe zastępy demiurgów, stawiających siebie w roli stworzycieli świata. Konkurujących ze sobą o rząd dusz i władzę nad ludzką populacją. Odzwierciedlają ten mechanizm mity patriarchalnej cywilizacji, gdzie bogowie i tytani zabijają ojców w rywalizacji o władzę i pożerają własne dzieci.

Świadomość mrocznego demiurga szuka sposobów, aby zgromadzić jak największą ilość energii potrzebnej do zdominowania przestrzeni wokół siebie.Prowadzi to w rezultacie do zawłaszczenia energii życiowej i zniewolenia innych istot, poprzez bezpośrednią i pośrednią przemoc oraz kreowanie lęku.

Rywalizacja, wojny o władzę i dominacja nad innymi, kumulują nieskończone pokłady gniewu, agresji i nienawiści do wszystkiego wokół. Jednocześnie wprowadzane są zakazy, ograniczające prawa, ideologie religijne tłumiące naturalne potrzeby i możliwość ich spełnienia. Nieprzypadkowo, dzięki tym zakazom i ograniczeniom, istnieje olbrzymie, mroczne podziemie podtrzymujące i obsługujące zdeformowane, głodne części kolektywnej nieświadomości.

Niedojrzała męskość operuje poprzez tajne organizacje i tajne programy, opierające się na setkach stopni wtajemniczenia. Tworzona jest hierarchiczna struktury piramidy społecznej, w której wiedza na temat natury wszechświata służy do utrzymania kontroli małej grupy jednostek nad resztą społeczności.

Całe planety i układy gwiezdne z zamieszkującymi je istotami, mogą zostać wykorzystane do zgromadzenia mocy potrzebnej do dalszej kosmicznej ekspansji.Środkiem służącym do osiągnięcia tego celu jest zaawansowana technologia i sztuczna inteligencja. Męskie ego, wyposażone w logiczny, abstrakcyjny umysł, potrafi oddzielić się od uczuć, od serca i cielesności. W efekcie powstaje psychopatyczna osobowość nielicząca się z niczym i z nikim.

Tak zorientowana świadomość traktuje żywe istoty jako martwe narzędzia, które dzięki technologii, mogą być kontrolowane i modyfikowane do wypełniania odpowiednich zadań. Zaawansowane technologie mają na celu uwięzić świadome byty w sztucznie stworzonej wirtualnej rzeczywistości. Zostaje stworzona teatralna rzeczywistość, w której niedojrzała męskość działa z ukrycia poprzez struktury tajnych organizacji.

Ta mroczna, negatywna męska siła, jest wrogiem życia. Przeciwstawia się wszystkiemu, co kojarzymy z wolnością, naturalnością, czystością i pięknem.

W trakcie ostatnich kilku tysięcy lat wojen i nadużyć, większość ludzi przeszła przez wiele traumatycznych doświadczeń, będąc zarówno w roli kata jak i ofiary. Niedojrzały aspekt męski rozwinął się w naszym wnętrzu niezależnie od płci i poziomu rozwoju duchowego. Doświadczenia te przekazywane z pokolenia na pokolenie, nagromadzone w naszych ciałach, domagają się uzdrowienia. Wiele z tych aspektów jest już gotowa do zmiany i czeka na możliwość transformacji. Indywidualna praca nad przekształceniem wewnętrznego cienia jest warunkiem uzdrowienia i ewolucji całej ludzkości.

 

https://houseoftantra.org/

 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI