Zaczytany mózg

Mózg i umysł Praktycznie

Mózg dzisiejszego czytelnika działa dzięki tym samym instrukcjom genetycznym, które umożliwiły naszym praprzodkom przetrwanie. Emocje Nabokova i teorie Einsteina poznajemy więc dzięki mózgowi ukształtowanemu w celu przeżycia na sawannie afrykańskiej.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Artykuł "Jak zwiększać wydajność naszego mózgu - fakty i mity" zawiera wartościowe informacje.

POLECAMY

JOANNA PEIRON: – Odkrył Pan, że w czasie nauki czytania zachodzi w naszym mózgu proces „recyklingu neuronowego”. Czytamy więc dzięki neuronom z odzysku?
STANISLAS DEHAENE: – Tak. Liczące 5400 lat pismo jest wynalazkiem zbyt świeżej daty, by wpłynąć na organizację naszego mózgu. Mówiąc inaczej: nasze geny nie miały czasu zmienić się po to, byśmy mogli czytać. Mózg dzisiejszego czytelnika działa dzięki tym samym instrukcjom genetycznym, które umożliwiły naszym praprzodkom – myśliwym i zbieraczom – przetrwanie. Emocje Nabokova i teorie Einsteina poznajemy więc dzięki mózgowi ukształtowanemu w celu przeżycia na sawannie afrykańskiej! W czasie nauki czytania nasz mózg przerabia po prostu stare na nowe: część neuronów kory mózgowej odpowiedzialnych za postrzeganie specjalizuje się w rozpoznawaniu liter. Badania z wykorzystaniem neuroobrazowania pozwoliły zaobserwować, że w czasie lektury aktywuje się zawsze ten sam obszar w lewej półkuli naszego mózgu – dolna część kory potyliczno-skroniowej. U naczelnych obszar ten odpowiada za rozpoznawanie przedmiotów. U ludzi aktywują go nie tylko słowa, lecz również – w mniejszym stopniu – rysunki: przedmiotów, zwierząt, domów, roślin... Biorąc za podstawę te badania, przedstawiliśmy model „recyklingu neuronowego”: w czasie nauki czytania korzystamy z obszaru kory mózgowej odpowiedzialnego za dostrzeganie przedmiotów. Z czasem jego część specjalizuje się w widzeniu liter.

Czy podczas lektury artykułu w języku francuskim, ideogramów chińskich i tekstu w języku hebrajskim – czytanego od prawej do lewej strony – pracuje ten sam obszar mózgu?
– Tak. Prowadziliśmy badania wśród Francuzów oraz Japończyków. Podobne badania przeprowadzone zostały w Izraelu, wśród osób czytających po hebrajsku. U wszystkich w czasie lektury aktywowała się dolna część kory potyliczno-skroniowej lewej półkuli.

A dlaczego udaje nam się zrozumieć tekst, w którym pomieszano porządek liter? (A dlczageo udaje sęi nam zrouzmeić teskt w ktróym pomeiszano przoądek liter?)
– J...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI