Marcin Jaroszewski

Wsparcie psychologiczne

Kto udziela wsparcia psychologicznego? Kto jednocześnie potrafi sensownie wyjaśnić na czym polega specyfika tej praktyki?

Określenie „wsparcie psychologiczne” bryluje w powszechnym obiegu nomenklatury specjalistycznej, jak mało które. Próżno jednak szukać jego definicji. Skąd więc ta popularność, skoro nie ze wskazywania nowego obiektu? Być może urok „wsparcia” opiera się na walorach emocjonalnych skojarzeń budzonych przez to pojęcie.

Postanowiłem sprawdzić powyższe twierdzenie przeprowadzając badanie empiryczne. Skorzystałem z metody dyferencjału semantycznego porównując konotacje wywoływane przez pojęcia: wsparcie psychologiczne, pomoc psychologiczna i psychoterapia. Jako grupę eksperymentalną wybrałem osoby na co dzień zajmujące się profesjonalną pomocą terapeutyczną – psychologiczną i pedagogiczną, w ramach pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zaciekawionych wynikami badania zapraszam do lektury:

http://www.kwartalnik.wsiie.olsztyn.pl/sites/default/files/kwartalnik/2014/1/Kwartalnik1_2014_6.pdf

 

Jaroszewski, M. (2014). Pojęcie „wsparcia psychologicznego” w słowniku zawodowym psychologów i pedagogów praktyków, [w:] T. Pilch (red.), Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy,Nauki społeczne (ss. 71-84). Olsztyn: Wydawnictwo WSIiE TWP.

M.J.

Marcin Jaroszewski

Marcin Jaroszewski

Psycholog, psychoterapeuta; mieszka i pracuje w Olsztynie.

Wstecz