Autor: Rae Jacobson

jest amerykańską pisarką i popularyzatorką nauki. Interesują ją problemy związane z zaburzeniami uczenia się i z ADHD. Współpracuje z prestiżowymi instytucjami, takimi jak Child Mind Institute.
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Szacunek dla granic

Im wcześniej dzieci nauczą się wyznaczać granice swojego bezpieczeństwa i bronić ich, tym skuteczniej będą to robić jako dorośli.

Czytaj więcej