Autor: Philip Corr

jest profesorem psychologii na University of East Anglia.[nbsp]Obszarem jego zainteresowań naukowych i badawczych jest psychologia osobowości i różnic indywidualnych. Jest współzałożycielem i członkiem British Society for the Psychology of Individual Differences. Autor ponad 90 artykułów naukowych oraz trzech książek, m.in. Understanding Biological Psychology; The Reinforcement Sensitivity Theory of Personality (redaktor); The Cambridge Handbook of Personality Psychology (współredaktor – Gerald Matthews).
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Inżynierowie rzeczywistości

Jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu, najlepiej przestań o tym myśleć. Po prostu zabierz się do działania. Najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić, chcąc zrealizować swoje mocne postanowienie, to za dużo o nim myśleć.

Czytaj więcej

Inżynierowie rzeczywistości

Jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu, najlepiej przestań o tym myśleć. Po prostu zabierz się do działania – przekonuje profesor PHILIP CORR, angielski psycholog, badacz osobowości.

Czytaj więcej