Autor: Małgorzata Szcześniak, Zbigniew Zaleski, Gloria Rondón

Dr Małgorzata Szcześniak jest psychologiem i absolwentką KUL. Pracuje jako adiunkt w Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione w Rzymie. Prowadzi wykłady z psychologii społecznej i zajmuje się badaniem emocji pozytywnych, wartości i zachowań prospołecznych w różnych kontekstach międzykulturowych. Prof. dr hab. Zbigniew Zaleski kieruje Katedrą Emocji i Motywacji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Autor wielu książek, m.in.: Psychology of future orientation; Od zawisci do zemsty; Psychologia własności i prywatności. Gloria Rondón jest pedagogiem, pracuje w Akademii Językowo-Artystycznej w Szczecinie, uczy muzyki i origami.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Dobro z wyższej półki

Wdzięczność jest podobna do trampoliny. Obdarowani przez kogoś - oddajemy dobro innym ludziom. I tak rośnie łańcuch osób obdarowanych i obdarowujących się zarazem...

Czytaj więcej