Autor: Małgorzata Szcześniak, Agata Hiacynta Świątek, Gloria Rondón

Dr Małgorzata Szcześniak jest psychologiem i absolwentką KUL. Pracuje jako adiunkt w Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione w Rzymie. Prowadzi wykłady z psychologii społecznej i zajmuje się badaniem emocji pozytywnych, wartości i zachowań prospołecznych w różnych kontekstach międzykulturowych. Agata Hiacynta Świątek jest studentką psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Interesuje się antropologią kulturową, literaturą, sztukami plastycznymi, zoologią i mineralogią.Gloria Rondón uczy języka hiszpańskiego i muzyki w Szczecinie. Interesuje się psychologią, prowadzi badania nad znaczeniem emocji pozytywnych w rozwoju dzieci i młodzieży.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Gdy dobro rodzi dobro

Widząc osoby, które działają na rzecz innych, odczuwamy często chęć obdarowania ich, choć nic dla nas nie zrobiły. Nie robimy bowiem czegoś dobrego dla innych wyłącznie dlatego, że oni zrobili coś dobrego dla nas. Czynimy dobro innym, ponieważ ono sprawia, że stajemy się lepsi.

Czytaj więcej