Autor: Małgorzata Kowalska

prof. UwB, kieruje Katedrą Filozofii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Uczennica prof. Barbary Skargi, autorka rozpraw i esejów poświęconych francuskiej humanistyce w XX wieku, m.in. Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille'a do Derridy (nominowana do literackiej nagrody Nike); W poszukiwaniu straconej syntezy. Jean-Paul Sartre i paradygmaty filozoficznego myślenia czy Demokracja w kole krytyki. Tłumaczka francuskojęzycznej literatury filozoficznej. Zajmuje się przede wszystkim filozofią społeczną i polityczną. Członkini zespołu "Krytyki Politycznej".
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Kto pyta, nie siedzi na drzewach

Filozofia jest takim rodzajem myślenia, które zarazem poprzedza i wykracza poza naukę. Jest pokrewne myśleniu religijnemu czy nawet poetyckiemu, ale tym się od nich różni, że jest myśleniem, które chce być racjonalne, niedogmatyczne - mówi prof. Małgorzata Kowalska.

Czytaj więcej