Autor: Kamila Dobrenko

jest adiunktem w Instytucie Psychologii Stosowanej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz psychoterapeutką pracującą integratywnie (łączy różne nurty teoretyczne). Jest członkiem European Association of Experimental Social Psychology (EAESP). Naukowo interesuje się różnicami międzyosobowymi w zakresie nieświadomego przetwarzania informacji, metodami wspierania rozwoju osobowości w ciągu całego życia oraz motywacjami wzrostowymi. Jej rozprawa doktorska „Uwarunkowania wglądów podmiotu w znaczenie nieświadomie przetwarzanych informacji słownych” powstała w ramach projektu badawczego objętego grantem promotorskim prof. dr hab. Marii Jarymowicz, finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego NN106074435 (2008–2010).
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Intuicja nieświadomie inteligentna 

Posługujemy się nią codziennie - kupując jogurt w osiedlowym sklepie i mieszkanie na resztę życia - ale wstydzimy się przyznać, że w wyborze kierowaliśmy się intuicją. Najnowsze badania wskazują jednak, że wybory intuicyjne nie są gorsze od racjonalnych. A niekiedy są nawet lepsze od chłodnych analiz!

Czytaj więcej