Autor: Jakub Kołodziejczyk

Dr Jakub Kołodziejczyk jest psychologiem, pracuje w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest dyrektorem Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Sophia”. Interesuje się zarządzaniem w oświacie, przeciwdziałaniem agresji i przemocy oraz pracą nad dyscypliną w szkole.
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak przemóc szkolną przemoc

Bullying oznacza fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad słabszymi. Nie chodzi tu o pojedyncze zdarzenia, lecz o powtarzające się sytuacje, w których pojawia się widoczna dysproporcja między sprawcą przemocy a ofiarą.

Czytaj więcej