Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Grzegorz Gustaw, Michał Wierzchoń

GRZEGORZ GUSTAW[nbsp]jest psychologiem, specjalistą psychologii organizacji i reklamy. Doktorant w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wykładowca na Wydziale Psychologii oraz Przedsiębiorczości i Zarządzania WSB-NLU w Nowym Sączu. Zajmuje się również publicystyką i popularyzacją psychologii (www.gustaw.net.pl).MICHAł WIERZCHOŃ[nbsp]jest psychologiem, adiunktem w Instytucie Psychologii UJ. Jego badania dotyczą przede wszystkim świadomości w ujęciu poznawczym. Zajmuje się także psychologią reklamy i zachowań konsumenckich, wykłada marketing. Współredaktor książki Nowe trendy w reklamie (2010). Jego badania były również opisywane w magazynach marketingowych („Brief”, „Marketing w Praktyce”, „ProKreacja”), a także serwisach internetowych poświęconych marketingowi.
Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz