Autor: Anna Maria Wieczorek, Aneta Brzezicka

Anna Maria Wieczorek jest doktorantką w Interdyscyplinarnym Centrum Stosowanych Badań Poznawczych SWPS oraz Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Interesuje się zagadnieniami starzenia się. Bada, w jaki sposób trening zdolności intelektualnych wpływa na funkcjonowanie procesów poznawczych. Dr Aneta Brzezicka jest psychologiem. Pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Stosowanych Badań Poznawczych SWPS w Warszawie. Zajmuje się neuronalnymi korelatami wpływu nastroju depresyjnego na działanie pamięci i procesów rozumowania oraz psychofizjologicznym podłożem procesów uwagi i pamięci roboczej.[nbsp]
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Mózgowy fitness

Jak dalece możemy przesunąć granice swego intelektu? Czy można wysłać swój mózg i umysł na fitness i odczuć skutki takich ćwiczeń?

Czytaj więcej