Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Agnieszka A. Nieznańska, Małgorzata Szcześniak

Agnieszka A. Nieznańska jest psychologiem. Pracuje w Szpitalu Fatebenefratelli w Rzymie, specjalizuje się w psychologii klinicznej i psychoterapii. Zajmuje się zastosowaniem metod statystycznych w badaniach klinicznych i społecznych, psychometrią oraz diagnostyką psychologiczną. Autorka artykułów z zakresu psychologii społecznej i psychologii prenatalnej. Jest siostrą zakonną, nazaretanką. Dr Małgorzata Szcześniak jest psychologiem i absolwentką KUL. Pracuje jako adiunkt w Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione w Rzymie. Prowadzi wykłady z psychologii społecznej i zajmuje się badaniem emocji pozytywnych, wartości i zachowań prospołecznych w różnych kontekstach międzykulturowych.
Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz