Raj jest dla zwierząt

Style życia

Tym, którzy z Pisma Świętego zapamiętali tylko zdanie: „...i czyńcie sobie ziemię poddaną”, warto przypomnieć, że Stary Testament czytać powinniśmy zawsze w kluczu Nowego. A Nowy Testament wyraźnie mówi, jaki jest jedyny dopuszczalny i akceptowalny w chrześcijaństwie model panowania: to służba.

ANETA NOWICKA: Jak wyobraża Pan sobie raj?

SZYMON HOŁOWNIA: Nie muszę go sobie wyobrażać. Z dwóch powodów. Pierwszy to ten, że ufam Bogu, który raj wymyślił, stworzył. Nie chciałbym więc szyć wieczności na miarę swojej wyobraźni, dużo bardziej ekscytujące będzie zmierzyć się z Jego wyobraźnią. Po drugie, całkiem sporo opisów przyszłego życia z Bogiem mam w Objawieniu, w Piśmie Świętym. W Księdze Rodzaju czytamy przecież o zamyśle Boga, o tym, że świat w swojej oryginalnej wersji był światem całkowicie pozbawionym przemocy, nikt w nim nie zabijał, ani człowiek, ani zwierzęta, to wszystko pojawiło się dopiero na skutek grzechu ludzi. W proroctwie Izajasza widzimy ponownie raj jako miejsce pełnej harmonii między wszystkimi elementami stworzonego świata. W Księdze Zachariasza i w Apokalipsie mamy z kolei raj, w którym nie ma świątyni, kościoła, bo kościołem jest w nim nasze codzienne życie z Bogiem, życie co do istoty takie, jak życie Świętej Rodziny w Nazarecie, z Bogiem w sąsiednim pokoju. Nie wyobrażam sobie, żeby w tym domu, w raju, mogło zabraknąć zwierząt. Bo niby dlaczego miałoby ich zabraknąć?

POLECAMY

Nie zarzucają Panu bluźnierstwa? Papież Franciszek miał powiedzieć, że „niebo jest otwarte dla wszystkich stworzeń bożych”, ale już dwa dni później rzecznik Watykanu sprostował te słowa...

Nie tyle sprostował, co próbował je rozmyć, rozwodnić. Niepotrzebnie. Franciszek bardzo dobitnie wypowiedział się w tej sprawie w Encyklice Laudato Si’. Po jej lekturze – fragmenty cytuję obficie w Boskich zwierzętach, bo to wspaniały tekst – nie można mieć żadnych wątpliwości co do tego, że papież wierzy, iż zwierzęta, nie tylko ludzie, przeżywają własną śmierć.

Czy jest więc dziś miejsce dla zwierząt w Kościele?

Kościół to wspólnota ochrzczonych. Zwierzęta ochrzczone nie są, więc członkami Kościoła być nie mogą. Niczego to jednak nie zmienia, jeśli chodzi o ich status, godność. Kościół jest drogą daną człowiekowi, żeby się na niej zbawił, zwierzęta nie muszą należeć do Kościoła, bo ich relacja z ich Stwórcą jest innego rodzaju. W doczesności zostały poddane człowiekowi, ale nie przestają być wyłączną własnością Boga. A On w końcu upomni się o literalnie każde życie, które stworzył, o każdego kurczaka z dwudziestu milionów torturowanych dziś – bo tego nie da się nazwać inaczej – na fermach przemysłowych tylko w samym powiecie żuromińskim na Mazowszu. O każdą muchę, każdego dzika. Bóg nie jest marnotrawcą, jeśli coś tworzy, to jest to dzieło doskonałe, chciane, i wieczne, jak życie, które On w sobie ma. Nawet jeśli przez grzech wprowadzony przez człowieka na świat ów byt ma chwilowo zaburzoną naturę, Jezus „odkręcił” to wszystko swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Mamy – na co niewielu zwraca uwagę – Boga, który stał się nie tylko człowiekiem, stał się zwierzęciem ofiarnym, Barankiem. Nie mamy Boga-konsumenta, a Boga, który stał się żywnością! Teraz pozostaje nam tylko czekać na happy end. On nastąpi.

W swojej książce Boskie zwierzęta przywołuje Pan przykłady egzekucji zwierząt, jak ta z 1916 roku w USA: przestraszona i torturowana słonica Mary stratowała tresera i została za to powieszona podczas widowiskowej egzekucji. Czy można powiedzieć: dziś już jesteśmy humanitarni?

„Humanitarni” to znaczy postępujący zgodnie z normami wymyślonymi przez ludzi, z ich wyobrażeniem o potrzebach i interesach swoich i zwierzęcia. Proszę spojrzeć, jak absurdalne jest wyrażenie „humanitarny ubój”. Pozbawienie zwierzęcia życia zawsze wiąże się u niego ze stresem. Zwierzęta wyczuwają niebezpieczeństwo, widzą zamieszanie, zmianę sposobu traktowania, słyszą krzyki tych, które zapędzano i za...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI