Personalia

Prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik

- jest psychologiem, kierownikiem Zakładu Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

W obszarze jej zainteresowań znajdują się: negatywne i pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych i ich uwarunkowania, znaczenie prężności w funkcjonowaniu człowieka, zachowania zdrowotne (w tym zachowania o charakterze nałogowym, jak: siecioholizm, zakupoholizm, jedzenioholizm, pracoholizm), problematyka stresu z uwzględnieniem jego pozytywnych aspektów, osobowościowe uwarunkowania chorób somatycznych – rola typu D, problematyka jakości życia w grupie zdrowych i chorych. Jest członkiem Rady Redakcyjnej następujących czasopism: „Psychoonkologia”, „International Journal of Occupational Safety and Ergonomics”, „Health Psychology Report”.

Prof. Ogińska-Bulik jest autorką wielu książek, m.in.: Dwa oblicza traumy. Negatywne i pozytywne skutki zdarzeń traumatycznych u pracowników służb ratowniczych oraz wielu rozdziałów w książkach i artykułów naukowych opublikowanych m.in. w „Journal of Death and Dying”, „Polish Journal of Applied Psychology”.

Jest członkiem Komisji do spraw Mierników Rozwoju, Zdrowia i Jakości Życia Dzieci i Młodzieży, Komitetu Rozwoju Człowieka PAN, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Wstecz