Personalia

Prof. dr hab. Andrzej Sękowski

- został wybrany przez Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na wiceprzewodniczącego PTP oraz delegata PTP w Europejskiej Federacji Towarzystw Psychologicznych oraz Międzynarodowej Unii Nauk Psychologicznych na kadencję 2016–2018.

Prof. dr hab. Andrzej Sękowski jest psychologiem, kierownikiem Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim problematyki inteligencji, twórczości, wybitnych zdolności oraz postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.

Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta i Fundacji Humboldta prowadził badania w USA, m.in. na Uniwersytecie Yale, oraz w Niemczech na Uniwersytecie Ludwika Maximiliana w Monachium. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu treningów i warsztatów psychologicznych ze szczególnie uzdolnionymi dziećmi i dorosłymi w Polsce, Niemczech i USA. Jest autorem około 300 publikacji, m.in. książek: Osiągnięcia uczniów zdolnych; Osobowość a osiągnięcia artystyczne uczniów szkół muzycznych; Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań oraz licznych artykułów w prestiżowych międzynarodowych czasopismach, m.in.: „Journal of Personality and Social Psychology”, „High Ability Studies”, „Gifted Education International”, „Zeitschrift fűr Heilpädagogik”, „Journal of Personality”, „Assessment”, „Psychology and Aging”.

Jest redaktorem naczelnym „Przeglądu Psychologicznego”. Członek Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN oraz Zarządu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Wstecz