Autor: Ryszard Tadeusiewicz

jest inżynierem, kieruje Katedrą Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest członkiem m.in. Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się m.in. na procesach przetwarzania obrazu, sieciach neuronowych, systemach sensorycznych i wizyjnych. Jest autorem, współautorem lub redaktorem kilkuset publikacji z tych dziedzin. Napisał m.in. książki: Sieci neuronowe (1993), Wstęp do informatyki (1997), Elementarne wprowadzenie do sieci neuronowych z przykładowymi programami (1998), Społeczność Internetu (2002).[nbsp]
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Daleko nam do sztucznego mózgu

Czy możliwe jest zbudowanie sztucznego mózgu? Jeśli chodzi o mózg człowieka, to odpowiedź brzmi: nie. Nie oznacza to jednak, że nie można zbudować żadnego sztucznego mózgu.

Czytaj więcej